Rozvoj a zkvalitňování služeb v Charitě Uherský Brod

Unie

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 10. 2018
Místo realizace:  Charita Uherský Brod
Rozpočet projektu:  Kč 2.255.247 (financováno 85 % z ESF, 15 % ze SR ČR)
Hlavní cíl projektu: 
             
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytování služeb prostřednictvím vzdělávání a stáží pracovníků a vytvoření metodik pro práci s klienty.

 

Dílčí cíle projektu:
                
1. Zlepšení kvality služeb v domovech pro seniory
 
 • Vytvoření metodiky zkvalitňování práce s klienty v domovech pro seniory,
 • zvýšení odborné způsobilosti u 27 zaměstnanců formou akreditovaných kurzů,
 • zvýšení odborné způsobilosti a získání zkušeností formou odborné stáže u 6 zaměstnanců,
 • zvýšení odborného rozvoje prostřednictvím supervizí.
2. Zlepšení kvality služeb v pečovatelské službě
 
 • vytvoření metodiky zkvalitňování práce s klienty v pečovatelské službě,
 • zvýšení odborné způsobilosti u 51 zaměstnanců formou akreditovaných kurzů,
 • zvýšení odborného rozvoje prostřednictvím supervizí.
3. Zkvalitnění poskytovaných služeb u klientů se sníženou mentální schopností
 
 • vytvoření metodiky zkvalitňování práce s klienty se sníženou mentální schopností,
 • zvýšení odborné způsobilosti u 10 zaměstnanců formou akreditovaných kurzů,
 • zvýšení odborné způsobilosti a získání zkušeností formou odborné stáže u 4 zaměstnanců,
 • zvýšení odborného rozvoje prostřednictvím supervizí.
4. Zkvalitnění poskytovaných služeb u klientů s ekonomickými problémy
 
 • vytvoření metodiky zkvalitňování práce s klienty s ekonomickými problémy,
 • zvýšení odborné způsobilosti u 12 zaměstnanců formou akreditovaných kurzů,
 • získání zkušeností formou odborné stáže u 7 zaměstnanců,
 • zvýšení odborného rozvoje prostřednictvím supervizí.

Cílová skupina projektu:       pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.