Charitní pečovatelská služba Uherský Brod

Adresa: Charitní pečovatelská služba, Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod cha49
 
Vedoucí služby:
Mobil:
Telefon do kanceláře
E-mail:
Olga Slabiňáková
+420 730 562 286
572 637 333
-etkOcb7XbAk1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ

Zástupce vedoucí,
sociální pracovník:
Mobil:
Telefon do kanceláře
E-mail:
Mgr. Jozef Vycpálek

+420 732 459 829
572 637 333
5hMoWWlqYinvV94WHnul8~84YanBZd54Ys

Provozní doba služby: 
Pondělí – Pátek: 6:30 – 19:30 
Sobota – Neděle a státní svátky: 6:30 – 13:00

Specifikace okamžité kapacity služby:

Pondělí – Pátek:     
od 06:30 – do 11:00 hod. – okamžitá kapacita 5 klientů
od 11:00 – do 15:00 hod. – okamžitá kapacita 6 klientů
od 15:00 – do 19:30 hod. – okamžitá kapacita 1 klient
Sobota – Neděle, svátky: 
od 06:30 – 09:00 hod. – okamžitá kapacita 2 klienti
od 09:00 – do 13:00 hod. – okamžitá kapacita 1 klient

V kapacitě nejsou zahrnuti klienti, kteří pobírají pouze službu dovoz obědů.
Maximální kapacita pro dovoz obědů je v pracovní dny 180 klientů/den, v sobotu a v neděli 100 klientů/den.
 

Druh služby: pečovatelská služba
Forma: terénní
Identifikátor: 3918445
Poskytování služby: Po – Pá: 6:30 – 19:30, So – Ne a sv: 6:30 – 13:00
Územní působnost: správní obvod ORP Uherský Brod, SO ORP Zlín: Velký Ořechov(+ Kelníky)


Poslání
Charitní pečovatelská služba Uherský Brod je terénní služba poskytovaná v domácnostech, jejímž posláním je pomoc a podpora osobám, které mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodů stáří nebo nemoci a nezvládají péči o svou osobu a domácnost. Společně s klienty a jejich rodinami usilujeme o co nejdelší setrvání v přirozeném prostředí jejich domovů.

Cílová skupina
Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným a zdravotním postižením (osoby po operaci, jejichž zhoršený zdravotní stav je přechodný) a rodiny, ve kterých se narodily 3 a více dětí současně z Uherského Brodu a jeho regionu, kteří potřebují pomoc druhé osoby v oblasti osobní péče a péče o domácnost a nejsou schopni si ji zajistit v požadovaný čas jinak. Služba je poskytována osobám od 19 let bez horní hranice věku.


Ke stažení:


Leták:
vnější strana_chps13

vnitřní strana_chps09