Charitní pečovatelská služba Uherský Brod

Adresa: Charitní pečovatelská služba, Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod cha49
 
Vedoucí služby:
Mobil:
Telefon do kanceláře
E-mail:
Olga Slabiňáková
+420 730 562 286
572 637 333
-etkOcb7XbAk1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ


Sociální pracovníci:
Mobil:
Telefon do kanceláře
E-mail:
Ivona Turzová, Dis, Lukáš Jílek, Jozef Vycpálek
+420 724 651 288
572 637 333
4oBxRWjm~sBFRYUSbaoB522938Es-Z29g

Provozní doba služby: 
Pondělí – Pátek: 6:30 – 19:30 
Sobota – Neděle a státní svátky: 6:30 – 13:00

Specifikace okamžité kapacity služby:

Pondělí – Pátek:     
od 06:30 – do 11:00 hod. – okamžitá kapacita 5 klientů
od 11:00 – do 15:00 hod. – okamžitá kapacita 6 klientů
od 15:00 – do 19:30 hod. – okamžitá kapacita 1 klient
Sobota – Neděle, svátky: 
od 06:30 – 09:00 hod. – okamžitá kapacita 2 klienti
od 09:00 – do 13:00 hod. – okamžitá kapacita 1 klient

V kapacitě nejsou zahrnuti klienti, kteří pobírají pouze službu dovoz obědů.
Maximální kapacita pro dovoz obědů je v pracovní dny 180 klientů/den, v sobotu a v neděli 100 klientů/den.
 

Druh služby: pečovatelská služba
Forma: terénní
Identifikátor: 3918445
Poskytování služby: Po – Pá: 6:30 – 19:30, So – Ne a sv: 6:30 – 13:00
Územní působnost: správní obvod ORP Uherský Brod, SO ORP Zlín: Velký Ořechov(+ Kelníky)


Poslání
Posláním Charitní pečovatelské služby Uherský Brod (dále jen „CHPS UB“) je prostřednictvím poskytování terénní pečovatelské služby ve známém a přirozeném prostředí domova podporovat soběstačnost a jedinečnost osob, které ji mají sníženou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Cílová skupina
Senioři, osoby s chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením a rodiny s dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při zajištění životně nezbytných potřeb, osobní péče a péče o domácnost.


Ke stažení:


Leták:
vnější strana_chps13

vnitřní strana_chps09