POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pořízení automobilů pro rozvoj sociálních služeb Oblastní charity Uherský Brod

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009707

 Projekt si klade za cíl vytvořit kvalitní podmínky pro poskytování sociálních služeb Charity Uherský Brod ve městě Uherský Brod a v jeho okolí (MAS Východní Slovácko a okolí), tak aby byla zajištěna dostupnost těchto služeb maximálnímu možnému počtu klientů. Cílem bude konkrétně dosaženo nákupem dvou nových osobních automobilů pro účely poskytování pečovatelské služby v terénní formě.

projekt

Termín realizace projektu: 2016 – 2021