Sociální služby

Domovy pro seniory
 
Pečovatelské služby
 
Odlehčovací služby
 
Azylové domy
 
Denní stacionáře
 
Sociálně terapeutické dílny
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 
Nízkoprahová denní centra
 
Noclehárny
 
Odborné sociální poradenství
 
Ostatní služby
Regionální centrum sociální pomoci
Centrum potravinové a materiální pomoci
Dobrovolnické centrum STOPA
Pomoc při mimořádných událostech
Pastorační činnost
Kuchyně s jídelnou Uherský Brod
Půjčovna kompenzačních pomůcek