Domácí hospicová péče

Adresa: Přemysla Otakara II. 2476, 688 01  Uherský Brod

Vedoucí služby, vrchní sestra:
Mobil:
E-mail:
Bc. Martina Marečková
+420 603 158 773
88EDZ.5488EoT9enW7c-_66j-_kmYZhaa8kmb

Co nabízíme?
 
Posláním domácí hospicové péče Charity Uherský Brod je všestranná podpora a pomoc nevyléčitelně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, kteří se rozhodli pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu v domácím prostředí. Toto poslání naplňujeme praktickým provázením všech zúčastněných osob touto nelehkou situací, dle jejich individuálních potřeb a zájmů.
 • všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala péči o člověka, který umírá
 • multidisciplinární tým
  • spolupráce s praktickými a odbornými lékaři
  • spolupráce s odborným konzultantem
  • domácí zdravotní péče
  • pečovatelská služba
  • odlehčovací služba
  • péče o pečující
  • sociální práce
  • duchovní podpora
  • psychologická podpora
  • půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
  • půjčovna speciálních zdravotnických přístrujů
  • poradenství
  • péče o pozůstalé
 • službu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného

Zdravotní péče je poskytována bezplatně na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Podmínky pro přijetí

 • klient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu
 • klientova rodina je ochotna spolupracovat na domácí hospicové péči a alespoň jedna osoba je připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o klienta
 • místo poskytování péče na území děkanátu Uherský Brod/ORP Uherský Brod

Cílová skupina paliativní péče

Cílovou skupinu paliativní péče tvoří pacienti v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob. Onemocnění a stavy, které v pokročilých stádiích obvykle vyžadují paliativní péči, jsou:

 • nádorová onemocnění
 • neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené skleróze, Parkinsonovy nemoci, demence,ALS
 • konečná stadia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
 • AIDS
 • polymorbidní geriatričtí pacienti
 • pacienti v persistujícím vegetativním stavu
 • některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
 • kriticky nemocní pacienti s nevratným multiorgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče

Odborný konzultant:
MUDr. Anna Petruchová

Domácí hospicovou (paliativní) péči poskytujeme na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje.