Odborné sociální poradenství

Přemysla Otakara II. 2476
688 01  Uherský Brod 

Druh služby: sociální poradenství

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní

Identifikátor: 6528506


Vedoucí služby
JUDr. Lenka Končitíková
M: 735 713 786
lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz

Sociální pracovník:

Bc. Lukáš Jílek
M: 703 498 546
lukas.jilek@uhbrod.charita.cz

Provozní doba:

Pondělí – čtvrtek: 7:00 – 15:30
Pátek:   7:00 – 13:00

Konzultační hodiny:

Pondělí:   9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Úterý:       9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Středa:     9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čtvrtek:    9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Terénní služba:

Pátek:                  7:00 – 13:00

Okamžitá kapacita ambulantní služby: 1 klient

Okamžitá kapacita terénní služby: 1 klient

Územní působnost: ORP Uherský Brod

Služba je poskytována zdarma.

Služba v rámci své činnosti nabízí poradenství a pomoc v otázkách sociálního zabezpečení, základní právní poradenství, řešení složitých životních situací z pohledu právních nároků, ale i povinností, poskytování informací o jiných sociálních službách v rámci zařízení Charity nebo regionu a v případě potřeby zajištění návazné pomoci u těchto zařízení.

Prioritou našeho poradenství je dluhová problematiky a řešení zadluženosti. Dne 5. 2. 2018 byla naší poradně udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti dluhové problematiky a oddlužení. V této oblasti služeb jsme tak jediným akreditovaným pracovištěm v okrese Uherské Hradiště. Klientům nabízíme pomoc při zjišťování stavu dluhů, zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory a následnou asistenci při komunikaci s nimi, konzultaci možných způsobů splácení dluhů, sestavení splátkového kalendáře, podáváním návrhů v rámci exekučního řízení, posouzení a příprava podkladů pro podání návrhu na oddlužení i následnou dlouhodobou spolupráci s klientem za účelem zlepšení jeho finanční gramotnosti a způsobu nakládání s finančními prostředky, jako prevenci předlužení.

Od 1. 7. 2019 se naše služba rozšiřuje o terénní formu poskytované služby, díky čemuž se zajistí větší dostupnost odborného poradenství cílovým skupinám, pro které je obtížné pravidelně navštěvovat službu ambulantně. Dále tak můžeme naše služby rozšířit o doprovody na úřady a instituce, čímž se pomoc stává účinnější.

Ke stažení: