Domácí zdravotní péče

Adresa: Mariánské náměstí 13, 688 01 Uherský Brod 

Vedoucí služby, vrchní sestra:
Mobil:
E-mail:
Bc. Martina Marečková
+420 603 158 773
88EDZ.5488EoT9enW7c-_66j-_kmYZhaa8kmb

Ohlédnutí za rokem 2014
 
Charitní ošetřovatelská služba je terénní formou zdravotní péče a v regionu uherskobrodska a bojkovska poskytuje ošetřovatelské služby již 22let. Odborná péče je poskytována pouze zdravotními sestrami registrovanými MZČR k samostatnému výkonu práce všeobecné sestry. Ošetření nemocného je indikováno praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici. Významným přínosem této služby pro pacienty je, že je poskytována ve vlastním domácím prostředí a umožňuje jim tak neomezený kontakt s ostatními členy rodiny a  se svými přáteli. Odborné zdravotní ošetření poskytujeme pacientům všech věkových skupin s dlouhodobým i akutním onemocněním a všem ostatním, kteří ho nezbytně potřebují.
 
Poskytujeme tyto úkony: aplikace injekcí, inzulínu, infuzí, odběry biologického materiálu, převazy defektů (proleženin, bércových vředů, špatně se hojících ran po chirurgických zákrocích apod.), měření krevního tlaku, vyšetření glykémie, podávání léků, výměnu permanentních katetrů, klyzma, ošetřování stomií, odsávání hlenů z dýchacích cest, cílenou kontrolu zdravotního stavu pacienta, edukaci rodinných příslušníků. Charitní ošetřovatelská péče zahrnuje také provádění komplexní péče u těžce nemocných.
 
Práce zdravotních sester Charitní ošetřovatelské služby je velmi specifická. Ve svém profesionálním životě se snažíte být na ledacos připravený, ale v okamžiku, kdy překročíte práh cizího bytu, nevíte, co Vás za ním čeká a jak vše zvládnete. Tato skutečnost je umocněna ještě tím, že víte, že je tam nemocný nebo umírající člověk, který Vaši péči potřebuje. Je pouze na Vás jak se k danému problému postavíte, zda si získáte důvěru nemocného a společně se Vám podaří vytvořit dobré podmínky pro zajištění spolupráce.
 
Pro všechny zdravotní sestry pracující v ošetřovatelské službě je obrovskou motivací, když jim jejich pacient nebo i rodinný příslušník řekne upřímně to obyčejné, ale často opomíjené slovíčko ,,děkuji“.