Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod

Unie

 

Název a číslo projektu: Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009802
Termín realizace projektu: 1.10.2018 - 31.5.2019
Rozpočet projektu: 1 298 800 Kč
Výše dotace (100 %): 1 298 800 Kč
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (85 %) a
státního rozpočtu ČR (15 %).


Cíl a předmět projekty:
 
Projekt Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod cílí na pomoc osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Projekt podpoří 10 osob z cílové skupiny ke vstupu nebo návratu na trh práce, z čehož 3 osoby v rámci projektu budou mít možnost absolvovat kurz Pracovník v sociálních službách a následně budou zaměstnány. Jako cílová skupina byla zvolena skupina: Uchazeči o zaměstnání.