ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Počet dětí a věk (pouze děti, které budou s Vámi bydlet na Azylovém domě)

KONTAKTUJTE 1X ZA 14 DNÍ AZYLOVÝ DŮM, ZDA VÁŠ ZÁJEM STÁLE TRVÁ, JINAK BUDE ŽÁDOST PRO NEZÁJEM O SLUŽBU VYŘAZENA. 

Účel zpracování osobních údajů. Poskytnuté údaje zpracovává Charita Uherský Brod jako správce, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) za účelem další komunikace se žadatelem, a to po dobu platnosti této žádosti. Při případném uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby se tato žádost stává součástí dokumentace poskytování služby a je s ní zacházeno tak, jak je ve smlouvě uvedeno. Práva, související se zpracováváním osobních údajů, naleznete na webových stránkách správce v sekci GDPR.Byl jmenován koordinátor GDPR – v případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@uhbrod.charita.cz.
Prosíme seznamte se s ostatními důležitými dokumenty na webových stránkách www.uhbrod.charita.cz/socialni-sluzby/azylove-domy/

sedmplusosm=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.