Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod

Pod Valy 664
688 01  Uherský Brod
Provozní doba: 6. 30. – 15. 00 hod.
M: 731 621 786

Odloučené pracoviště: 
Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Partyzánů 2174
688 01 Uherský Brod
Provozní doba: 6. 30. – 15. 00 hod.
M: 724 651 301

Komunitní centrum Košíky
Košíky 117
687 04 Traplice
Provozní doba: čtvrtek 8. 00 – 14. 00 hod.

Vedoucí služby a sociální pracovnice:
Mgr. Jana Boráková
M: 739 547 620
jana.borakova@uhbrod.charita.cz

Zástupce vedoucí:
Jaroslava Flekačová
M: 724 651 301
jaroslava.flekacova@uhbrod.charita.cz

Sociální pracovnice
Bc. Iveta Dubravová
iveta.dubravova@uhbrod.charita.cz