Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod

Adresa: Masarykovo náměstí 165, 688 01 Uherský Brod
IMG_3450
 
Vedoucí služby:
Mobil:
E-mail:
Mgr. Jana Boráková
+420 739 547 620
58AkO0ejWdBFRYUSbaoB522938Es-Z29g

Zástupce vedoucí služby,
sociální pracovnice:
Telefon do kanceláře:
E-mail:
Bc. Radmila Uhrová
 
+420 724 651 301
~8qwZ-54baEy.Z4WHnul8~84YanBZd54Ys

Sociální pracovnice:
Telefon do kanceláře:
E-mail:
Mgr. Iveta Dubravová
+420 724 651 301
4orDRW8mXknF5f56LTHrSbe-T-uk87j7T-M

Provozní doba služby:
pondělí–pátek: 06:30 - 15:00

Sociálně terapeutická dílna:
je poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.


Cílová skupina:
Osoby se zdravotním postižením, především osoby s mentálním postižením nebo v kombinaci s jiným zdravotním postižením ve věku od 15 do 64 let.


Základní činnosti při poskytování služby dle zákona:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Okamžitá kapacita služby:

Mariánské náměstí:
Košíky:
24
6

Druh služby:
Forma:
Identifikátor:
Sociálně terapeutická dílna
Ambulantní
6420497

Odloučené pracoviště:

Komunitní centrum Košíky
Košíky 117
687 04 Traplice
Provozní doba: čtvrtek 08:00 - 14:00 hod.


Ke stažení: