Každý dar je pro nás projevem milosrdné lásky a důvěry, že skrze Charitu chce pomáhat potřebným lidem. Všech dárců si velice vážíme, vaši pomoc vnímáme jako ocenění naší práce, což nám přináší radost a povzbuzení .

 Jak nás můžete podpořit?

 • zasláním finanční částky na náš účet: 1540093329/0800
 • hmotným darem
  věci určené pro naše uživatele a na provoz Oblastní charity Uherský Brod
 • jako dobrovolníci
  každý člověk, který ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnou činnost ve prospěch jiných lidí
 • účastí na benefičních akcích
  přijměte pozvání na akce pořádané naší organizací, projevíte nám tímto svou podporu, nejen finanční, ale i morální – a to pro nás není málo
 • předáním kontaktu na jiného dárce či sponzora

 • odkázáním majetku
 • modlitbou za celé charitní dílo, za naše uživatele i za ty, kteří se o ně starají

Kontaktní osoba: Ing.Petr Houšť, email: petr.houst@uhbrod.charita.cz