Sociální rehabilitace

logo I    zlinsky-kraj-logo

Adresa: Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod
 
Vedoucí služby:
Mobil:
E-mail:
Mgr. Jana Boráková
+420 739 547 620
58AkO0ejWdBFRYUSbaoB522938Es-Z29g

Sociální pracovnice:
Mobil:
E-mail:
Mgr. Petra Trechová
+420 603 962 455
_.GBRWjj0-uy.Z4WHnul8~84YanBZd54Ys

Provozní doba služby: 
Pondělí – Pátek: 08:00 - 15:00 


Sociální rehabilitace:
Soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných činností.


Cílová skupina: 
Osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením nebo v kombinaci se zdravotním postižením ve věku od 18 let.


Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace dle zákona:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita služby:
4 klienti

Druh služby:
Forma:
Identifikátor:
Územní působnost:
Sociální rehabilitace
Terénní
7184662
Správní obvod ORP Uherský Brod

Ke stažení:

Plakát A3Služba je poskytovaná za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje