Sociální rehabilitace

logo I
Adresa: Partyzánů 2174, 688 01  Uherský Brod   
 
Vedoucí služby:
Mobil:
E-mail:
Mgr. Jana Boráková
+420 739 547 620
jana.borakova@uhbrod.charita.cz

Sociální pracovnice:
E-mail:
Mgr. Veronika Bartončíková
veronika.bartoncikova@uhbrod.charita.cz

Provozní doba služby: 
Pondělí – Pátek: 08:00 - 15:00 

Kapacita terénní formy poskytování:
4 klienti

Osoby se zdravotním postižením
Převažující cílová skupina: osoby s mentálním postižením nebo v kombinaci se zdravotním postižením
Věková kategorie klientů: 
Dospělí lidé od 18 let

 
Druh služby: Sociální rehabilitace
Forma: terénní
Identifikátor: 7184662
Poskytování služby: Po – Pá: 8:00 – 15:00
Územní působnost: správní obvod ORP Uherský Brod
 

Ke stažení:

Plakát A3Služba je poskytovaná za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje