Postní almužna: důležitá pomoc potřebným i významné poselství

„Na této sbírce je však, více než finanční výsledek, důležitější její poselství, a tím je postní dobrovolné odříkání spojené s myšlenkou na naše bližní, potřebné spoluobčany. Kéž tento rozměr roste i do budoucna stále víc. Vybrané prostředky budou použity na pomoc lidem v nouzi a podporu charitního díla. Konkrétní využití je schvalováno vedením Charity a otcem děkanem. Děkujeme všem lidem, kteří se do sbírky zapojili,“ poznamenal František Bílek z uherskobrodské Charity, který má koordinaci charitních sbírek v děkanátu na starosti.