Podporují nás

PODĚKOVÁNÍ NADACI TESCO
Děkujeme nadaci Tesco za podporu Charity Uherský Brod. Nadace Tesco poskytla CHaritě Uherský Brod částku 20.000 v rámci 8. kola programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" mimořádnou podporu ve výši 20.000 Kč určenou na podporu činnosti naší organizace.

NROS_CMYK_logo Logo_Tesco

Charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2021

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021. Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

zlinsky-kraj-logo

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:

Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 2.373.360 Kč

Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 1.123.970 Kč

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 2.966.700 Kč

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3.362.260 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3.846.270 Kč

Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 2.288.090 Kč

Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3.444.180 Kč

Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3.504.390 Kč

Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3.492.350 Kč

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3.246.920 Kč

Odborné sociální poradenství Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 764.200 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 1.819.240 Kč

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 1.144.190 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3.733.200 Kč

Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 2.013.760 Kč

zlinsky-kraj-logo

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021. Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 886.791 Kč

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 1.531.410 Kč

zlinsky-kraj-logo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021.

Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021. Celková výše podpory činí Kč 976.100 Kč:

 Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov byl podpořen částkou 94.800 Kč.

Charitní dům Vlčnov byl podpořen částkou 118.500 Kč.

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice byl podpořen částkou 134.300 Kč.

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl podpořen částkou 153.900 Kč.

Noclehárna Uherský Brod byla podpořena částkou 76.000 Kč.

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla podpořena částkou 216.700 Kč.

Odborné sociální poradenství bylo podpořeno částkou 70.300 Kč.

Nízkoprahové denní centrum sv.Vincence Uherský Brod bylo podpořeno částkou 111.600 Kč.

zlinsky-kraj-logo

 

 

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021.

Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji pro rok 2021.

Sociální rehabilitace Uherský Brod byla podpořena částkou 1.500.000 Kč 

zlinsky-kraj-logo

 

 

 

…………………………………………………………………………………………….

 

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021.

Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021. Celková výše podpory činí Kč 2.185.500 Kč:

Pečovatelská služba Horní Němčí byla podpořena částkou 134.100 Kč.

Pečovatelská služba Bánov byla podpořena částkou 273.000 Kč.

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla podpořena částkou 411.000 Kč.

Pečovatelská služba Korytná byla podpořena částkou 418.200 Kč.

Pečovatelská služba Strání byla podpořena částkou 416.700 Kč.

Denní stacionář Domovinka byl podpořen částkou 87.000 Kč.

Pečovatelská služba Dolní Němčí byla podpořena částkou 445.500 Kč.

zlinsky-kraj-logo

 

 

 

…………………………………………………………………………………………….

 

 

Charita Uherský Brod rovněž děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování Dobrovolnického centra Stopa. Zlínský kraj podpořil tento projekt v roce 2021 neinvestiční dotací ve výši 80 000 Kč.

zlinsky-kraj-logo

 

 

……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Uh Brod

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2021:

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 467.100 Kč.

Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 51.200 Kč.

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 74.000 Kč.

Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši

90.100 Kč.

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 53.500 Kč.

Odborné sociální poradenství bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši

56.700 Kč.

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši  203.900 Kč.

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši  126.200 Kč.

Sociální rehabilitace Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši  103.900 Kč.

Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  40.000 Kč.

Dobrovolnictví bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 30.000 Kč.

………………………………………………………………………………………………….

 

Poděkování Ministerstvu zdravotnictví ČR

Charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro rok 2021 ve výši 300.347,- Kč a dále za poskytnutí dotace v rámci programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021 ve výši 350.000,- Kč.

Tyto dotace budou použity na pořízení vybavení pro domácí hospicovou péči Charity Uherský Brod.

Ministerstvo-zdravotnictvi

 

Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu sociálních služeb z rozpočtu kraje pro rok 2021

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za finanční podporu pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2021. Zlínský kraj tak podpořil tyto služby Charity Uherský Brod:

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov: 94.800 Kč

Charitní dům Vlčnov: 118.500 Kč

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: 134.300 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod: 153.900 Kč

Noclehárna Uherský Brod: 76.000 Kč

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod: 216.700 Kč

Odborné sociální poradenství Uherský Brod: 70.300 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Justiny Uherský Brod: 111.600 Kč

image.ashx

Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu pro rok 2021

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za finanční podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021. Zlínský kraj tak podpořil tyto služby Charity Uherský Brod:

Pečovatelská služba Horní Němčí:  134.100 Kč

Pečovatelská služba Bánov:  273.00 Kč  

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod: 411.000 Kč

Pečovatelská služba Korytná: 418.200 Kč

Pečovatelská služba Strání: 416.700 Kč

Denní stacionář Domovinka: 87.000 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí: 445.500 Kč

image.ashx

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU UHERSKÝ BROD ZA PODPORU CHARITY UH. BROD V ROCE 2021

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za podporu v podobě účelové dotace z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 500.000 Kč. Dotace je poskytována na částečné pokrytí nákladů spojených se statickým zabezpečením budovy Víceúčelového komunitního centra. Za poskytnutí dotace a podporu města Uherský Brod děkujeme.

 

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU UHERSKÝ BROD ZA PODPORU SLUŽEB CHARITY UH. BROD V ROCE 2021

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za podporu v podobě účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 1.226.600 Kč. Dotace je poskytována na financování projektů:

 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod ve výši 53.500 Kč na úhradu nákladů za energie, úhradu nájemného
 • Denní stacionář Domovinka ve výši 90.100 na úhradu pracovních smluv a nákladů za energie
 • Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence ve výši 74.000 Kč na pracovní smlouvy a úhradu nájemného.
 • Charitní pečovatelská služba Uherský Brod ve výši 467.100 Kč na pracovní smlouvy, PHM, na úhradu nákladů za energie a ostatních služeb.
 • Noclehárna ve výši 51.200 Kč na úhradu nájemného a pracovních smluv.
 • Odborné sociální poradenství ve výši 56.700 Kč na pracovní smlouvy.
 • Terapeutická dílna sv. Justiny ve výši 203.900 na pracovní smlouvy, úhradu nákladů za energie a úhradu nájemného.
 • Domácí odlehčovací služba ve výši 126.200 Kč na pracovní smlouvy, PHM, energie.
 • Sociální rehabilitace ve výši 103.900 Kč na úhradu pracovních smluv.

mesto UB_logo

 

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU UHERSKÝ BROD ZA PODPORU DVOU SLUŽEB CHARITY UH. BROD V ROCE 2021

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za podporu v podobě účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 70.000 Kč. Dotace je poskytována na financování projektů „Centrum potravinové a materiální pomoci“ ve výši 40.000 Kč na úhradu nájemného a „Dobrovolnictví“ ve výši 30.000 Kč na pracovní smlouvy.

mesto UB_logo

 

PODĚKOVÁNÍ VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACI OLGY HAVLOVÉ ZA PODPORU DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE V ROCE 2021

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, za podporu projektu na pořízení zdravotnických přístrojů a antidekubitních matrací pro Domácí hospicovou péči Uherský Brod. Tento projekt byl v roce 2021 podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a to částkou 50 000 Kč. Tato nadace pomáhá brodské Charitě opakovaně, a za tuto podporu a vstřícnost ještě jednou velmi děkujeme.

VDV - nadace Olgy Havlove_original logo

PODĚKOVÁNÍ VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACI OLGY HAVLOVÉ ZA PODPORU V ROCE 2021

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, za podporu projektu na pořízení elektrických polohovacích lůžek a antidekubitních matrací pro Charitní domy ve Slavkově a v Nivnici. Tento projekt byl v roce 2021 podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a to částkou 50 000 Kč. Tato nadace pomáhá brodské Charitě opakovaně, a za tuto podporu a vstřícnost ještě jednou velmi děkujeme.

VDV - nadace Olgy Havlove_original logo

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ: PODPORA PRO DOMÁCÍ HOSPICOVOU PÉČI

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, za podporu projektu na pořízení zdravotnických přístrojů pro Domácí hospicovou péči Tento projekt byl v roce 2021 podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a to částkou 50 000 Kč. Tato nadace pomáhá brodské Charitě opakovaně, a za tuto podporu a vstřícnost ještě jednou velmi děkujeme.

VDV-logo-2017

NADACE TESCO PODPOŘILA BRODSKOU CHARITU V ROCE 2021

Charita Uherský Brod děkuje Nadaci Tesco, která podpořila projekt Charity Uherský Brod v programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ částkou 20.000 Kč Tyto prostředky jsou určeny na podporu činnosti Charity Uherský Brod. Za vstřícnost a podporu ještě jednou děkujeme!  

vy rizhodujete my pomahame

PODĚKOVÁNÍ ZLÍNSKÉMU KRAJI ZA PODPORU SLUŽEB CHARITY UHERSKÝ BROD NA ROK 2021

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2021. Zlínský kraj poskytl finanční podporu z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:

 • Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 2 373 360 Kč
 • Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 1 123 970 Kč
 • Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 2 966 700 Kč
 • Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3 362 260 Kč
 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3 846 270 Kč
 • Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 2 288 090 Kč¨
 • Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku částku 3 444 180 Kč
 • Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3 504 390  Kč
 • Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3 492 350 Kč
 • Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 3 246 920 Kč
 • Odborné sociální poradenství Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 764 200 Kč
 • Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 1 819 240 Kč
 • Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 1 144 190 Kč
 • Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku  3 733 200 Kč
 • Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl z Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 částku 2 013 760 Kč

zlinsky-kraj-logo

 

Charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2020

zlinsky-kraj-logo        logo I

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2020. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 


Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:

zlinsky-kraj-logo

 • Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.106.930 Kč
 • Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 844.800 Kč
 • Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.633.660 Kč
 • Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.984.810 Kč
 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.693.720 Kč
 • Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.112.010 Kč
 • Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.264.710 Kč
 • Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.234.710 Kč
 • Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.112.510 Kč
 • Odborné sociální poradenství Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 725.150 Kč
 • Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.755.650 Kč
 • Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.086.100 Kč
 • Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.260.640 Kč
 • Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.731.120 Kč

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2020. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

zlinsky-kraj-logo

 • Odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.187.568 Kč
 • Ambulantní odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.421.000 Kč
 • Domácí odlehčovací služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.419.000 Kč

Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020. Celková výše podpory činí Kč 914.700 Kč.

zlinsky-kraj-logo

 • Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov byl podpořen částkou 94.800 Kč.
 • Charitní dům Vlčnov byl podpořen částkou 118.500 Kč.
 • Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice byl podpořen částkou 134.300 Kč.
 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl podpořen částkou 92.500 Kč.
 • Noclehárna Uherský Brod byla podpořena částkou 76.000 Kč.
 • Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla podpořena částkou 216.700 Kč.
 • Odborné sociální poradenství Uherský Brod bylo podpořeno částkou 70.300 Kč.
 • Nízkoprahové denní centrum sv.Vincence Uherský Brod bylo podpořeno částkou 111.600 Kč.
 • Za výše uvedenou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu pro službu Sociální rehabilitace. Tato služba je poskytována za finanční podpory Operačního programu zaměstnanost a Zlínského kraje pro rok 2020 ve výši 1.446.000 Kč.

zlinsky-kraj-logologo IZlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Celková výše podpory činí Kč 2.250.400 Kč.

zlinsky-kraj-logo

 • Pečovatelská služba Horní Němčí byla podpořena částkou 116.700 Kč
 • Pečovatelská služba Bánov byla podpořena částkou 291.700 Kč
 • Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla podpořena částkou 439.100 Kč
 • Pečovatelská služba Korytná byla podpořena částkou 446.800 Kč
 • Pečovatelská služba Strání byla podpořena částkou 418.700 Kč
 • Denní stacionář Domovinka byl podpořen částkou 87.000 Kč
 • Pečovatelská služba Dolní Němčí byla podpořena částkou 450.400 Kč

Charita Uherský Brod rovněž děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování Dobrovolnického centra Stopa. Zlínský kraj podpořil tento projekt v roce 2020 neinvestiční dotací ve výši 80 000 Kč.

zlinsky-kraj-logoCharita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2020:

logo-ub

 • Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 609.900 Kč.
 • Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 56.200 Kč.
 • Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 87.000 Kč.
 • Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 113.300 Kč.
 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 65.800 Kč.
 • Odborné sociální poradenství bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 70.900 Kč.
 • Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši  140.000 Kč.
 • Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  42.000 Kč.
 • Centrum seniorů Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 8.000 Kč.
 • Dobrovolnické centrum Stopa bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 35.000 Kč.

Charita Uherský Brod obdržela z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště finanční podporu ve výši Kč 5.000,- pro službu Odborného sociálního poradenství.

logo uhPoděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

VDV logo

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu charitních projektů v roce 2020. Projekt Rozvoz obědů pro seniory – klienty Charity Uherský Brod byl podpořen částkou ve výši 40.000 Kč a projekt Pračky a sušičky pro 3 zařízení Charity Uherský Brod byl podpořen částkou ve výši 100.000 Kč.Poděkování Ministerstvu zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví logo

Charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro rok 2020.

Částka ve výši 374.057 Kč bude použita na pořízení vybavení pro domácí hospicovou péči Charity Uherský Brod.Charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2019

zlinsky-kraj-logo2Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2019. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

zlinsky-kraj-logo

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:
 • Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 2.407.050 Kč
 • Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.063.524 Kč
 • Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.008.820 Kč
 • Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.409.990 Kč
 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.165.490 Kč
 • Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 2.583.630 Kč
 • Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 4.089.754 Kč
 • Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.612.831 Kč
 • Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.797.967 Kč
 • Odborné sociální poradenství Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 712.270 Kč
 • Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.788.840 Kč
 • Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.212.299 Kč
 • Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.626.829 Kč
 • Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.366.400 Kč

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2019. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

zlinsky-kraj-logo

 • Odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 980.568 Kč
 • Ambulantní odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.365.309 Kč
 • Domácí odlehčovací služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.365.309 Kč

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2019:

logo-ub

 • Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 677.800 Kč.
 • Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 97.800 Kč.
 • Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 183.100 Kč.
 • Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 102.400 Kč.
 • Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 29.600 Kč.
 • Odborné sociální poradenství bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 91.500 Kč.
 • Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  41.500 Kč.
 • Centrum seniorů Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 5.000 Kč.
 • Dobrovolnické centrum Stopa bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 45.000 Kč.

Poděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

VDV logo

 • Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu charitního projektu. Projekt na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek v roce 2019 nadace podpořila částkou 50.000 Kč.

Poděkování Ministerstvu zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví logo

 • Charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace.
 • Částka ve výši 99.617 Kč bude použita na pořízení vybavení pro paliativní péči Charity Uherský Brod. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.  


PODĚKOVÁNÍ VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACI OLGY HAVLOVÉ

VDV logo

 • Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, za podporu projektu na pořízení polohovacích lůžek. Projekt na pořízení lůžek pro klienty Charity Uherský Brod bude podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, částkou ve výši 100 tisíc Kč. Za opakovanou podporu projektů Charity Uherský Brod ještě jednou děkujeme.


Poděkování městu Uherské Hradiště

logo uh

 • Charita Uherský Brod děkuje městu Uherské Hradiště za poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč. Tato dotace z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště je určena na podporu odborného poradenství/dluhovou poradnu jako příspěvek na osobní náklady. Projekt sociální/dluhová poradna je tímto spolufinancována městem Uherské Hradiště.


PODĚKOVÁNÍ NADACI AGROFERT

Agrofert logo

 • Charita Uherský Brod děkuje Nadaci Agrofert za příspěvek na automobil pro Domácí hospicovou péči Uherský Brod.
  Tento příspěvek velmi pomůže pracovníkům Domácí hospicové péče. Domácí hospicovou péči zajišťuje Charita Uherský Brod na celém území ORP Uherský Brod a bez automobilu je tato forma pomoci nemyslitelná. Nadaci Agrofert ještě jednou velmi děkujeme.

DALŠÍ ORGANIZACE A SPOLEČNOSTI, KTERÉ CHARITU UHERSKÝ BROD PODPORUJÍ:

KKFF_Logo_CMYK_300dpi