Podporují nás

Charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2020

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2020. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:

Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.106.930 Kč

Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 844.800 Kč

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.633.660 Kč

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.984.810 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.693.720 Kč

Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2.112.010 Kč

Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.264.710 Kč

Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.234.710 Kč

Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.112.510 Kč

Odborné sociální poradenství Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 725.150 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.755.650 Kč

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.086.100 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3.260.640 Kč

Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.731.120 Kč

logo ZL kraj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2020. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.187.568 Kč

Ambulantní odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.421.000 Kč

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1.419.000 Kč

logo ZL kraj

-

Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020. Celková výše podpory činí Kč 914.700 Kč.

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov byl podpořen částkou 94.800 Kč.

Charitní dům Vlčnov byl podpořen částkou 118.500 Kč.

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice byl podpořen částkou 134.300 Kč.

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl podpořen částkou 92.500 Kč.

Noclehárna Uherský Brod byla podpořena částkou 76.000 Kč.

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla podpořena částkou 216.700 Kč.

Odborné sociální poradenství Uherský Brod bylo podpořeno částkou 70.300 Kč.

Nízkoprahové denní centrum sv.Vincence Uherský Brod bylo podpořeno částkou 111.600 Kč.

Za výše uvedenou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

logo ZL kraj

Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu pro službu Sociální rehabilitace. Tato služba je poskytována za finanční podpory Operačního programu zaměstnanost a Zlínského kraje pro rok 2020 ve výši 1.446.000 Kč.

 

logo ZL kraj

……………………………………………………………………………………….

Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Celková výše podpory činí Kč 2.250.400 Kč.

Pečovatelská služba Horní Němčí byla podpořena částkou 116.700 Kč

Pečovatelská služba Bánov byla podpořena částkou 291.700 Kč

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla podpořena částkou 439.100 Kč

Pečovatelská služba Korytná byla podpořena částkou 446.800 Kč

Pečovatelská služba Strání byla podpořena částkou 418.700 Kč

Denní stacionář Domovinka byl podpořen částkou 87.000 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí byla podpořena částkou 450.400 Kč

logo ZL kraj

 

 

 

…………………………………………………………………………………………….

Charita Uherský Brod rovněž děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování Dobrovolnického centra Stopa. Zlínský kraj podpořil tento projekt v roce 2020 neinvestiční dotací ve výši 80 000 Kč.

logo ZL kraj

 

……………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2020:

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 609.900 Kč.

Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 56.200 Kč.

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 87.000 Kč.

Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 113.300 Kč.

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 65.800 Kč.

Odborné sociální poradenství bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 70.900 Kč.

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši  140.000 Kč.

Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  42.000 Kč.

Centrum seniorů Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 8.000 Kč.

Dobrovolnické centrum Stopa bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 35.000 Kč.

brod

..................................................................................................................

Charita Uherský Brod obdržela z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště finanční podporu ve výši Kč 5.000,- pro službu Odborného sociálního poradenství.

logo uh

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Poděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu charitních projektů v roce 2020. Projekt Rozvoz obědů pro seniory – klienty Charity Uherský Brod byl podpořen částkou ve výši 40.000 Kč a projekt Pračky a sušičky pro 3 zařízení Charity Uherský Brod byl podpořen částkou ve výši 100.000 Kč.

vdv

.............................................................................................................................................

 

Poděkování Ministerstvu zdravotnictví ČR

Charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stadiu onemocnění pro rok 2020.

Částka ve výši 374.057 Kč bude použita na pořízení vybavení pro domácí hospicovou péči Charity Uherský Brod.

minis. zdrav

 

 

 

Charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2019

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2019. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 
Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:

Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 2.407.050 Kč

Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.063.524 Kč

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.008.820 Kč

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.409.990 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.165.490 Kč

Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 2.583.630 Kč

Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 4.089.754 Kč

Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.612.831 Kč

Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.797.967 Kč

Odborné sociální poradenství Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 712.270 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.788.840 Kč

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.212.299 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.626.829 Kč

Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.366.400 Kč

zlinsky-kraj-logo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2019. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 980.568 Kč

Ambulantní odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.365.309 Kč

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.365.309 Kč

zlinsky-kraj-logo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019. Celková výše podpory činí Kč 1.110.600 Kč.

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov byl podpořen částkou 127.500 Kč.

Charitní dům Vlčnov byl podpořen částkou 159.400 Kč.

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice byl podpořen částkou 180.700 Kč.

Denní stacionář Domovinka byl podpořen částkou 104.800 Kč.

Pečovatelská služba Strání byla podpořena částkou 538.200 Kč

Za výše uvedenou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.zlinsky-kraj-logo…………………………………………………………………………………………….
Sociální služba Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod je v roce 2019 poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje.    

Charita Uherský Brod rovněž děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování Dobrovolnického centra Stopa. Zlínský kraj podpořil tento projekt v roce 2019 neinvestiční dotací ve výši 80 000 Kč.

zlinsky-kraj-logo

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2019:

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 677.800 Kč.

Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 97.800 Kč.

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 183.100 Kč.

Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 102.400 Kč.

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 29.600 Kč.

Odborné sociální poradenství bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 91.500 Kč.

Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  41.500 Kč.

Centrum seniorů Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 5.000 Kč.

Dobrovolnické centrum Stopa bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 45.000 Kč.

mesto UB_logo………………………………………………………………………………………………….

 

Poděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu charitního projektu. Projekt na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek v roce 2019 nadace podpořila částkou 50.000 Kč.

VDV - nadace Olgy Havlove_original logo………………………………………………………………………………………………….

Poděkování Ministerstvu zdravotnictví ČR

Charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace.

Částka ve výši 99.617 Kč bude použita na pořízení vybavení pro paliativní péči Charity Uherský Brod. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.  

Ministerstvo-zdravotnictvi

PODĚKOVÁNÍ VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACI OLGY HAVLOVÉ

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, za podporu projektu na pořízení polohovacích lůžek. Projekt na pořízení lůžek pro klienty Charity Uherský Brod bude podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, částkou ve výši 100 tisíc Kč. Za opakovanou podporu projektů Charity Uherský Brod ještě jednou děkujeme.

VDV - nadace Olgy Havlove_original logo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poděkování městu Uherské Hradiště

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherské Hradiště za poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč. Tato dotace z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště je určena na podporu odborného poradenství/dluhovou poradnu jako příspěvek na osobní náklady. Projekt sociální/dluhová poradna je tímto spolufinancována městem Uherské Hradiště.

logo UH

 

zlinsky-kraj-logo

PODĚKOVÁNÍ NADACI AGROFERT

Charita Uherský Brod děkuje Nadaci Agrofert za příspěvek na automobil pro Domácí hospicovou péči Uherský Brod.
Tento příspěvek velmi pomůže pracovníkům Domácí hospicové péče. Domácí hospicovou péči zajišťuje Charita Uherský Brod na celém území ORP Uherský Brod a bez automobilu je tato forma pomoci nemyslitelná. Nadaci Agrofert ještě jednou velmi děkujeme.

Agrofert logo

DALŠÍ ORGANIZACE A SPOLEČNOSTI, KTERÉ CHARITU UHERSKÝ BROD PODPORUJÍ:

KKFF_Logo_CMYK_300dpi