Podporují nás

Charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2020

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2020. Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:

Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 94.800 Kč

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020  částku 118.500 Kč

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 134.300 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 92.500 Kč

Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 76.000 Kč

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 216.700 Kč

Odborné sociální poradenství Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 70.300 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 111.600 Kč

Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 116.700 Kč

Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 291.700 Kč.

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 439.100 Kč

Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 418.700 kč

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 87.000 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby Zlínského kraje pro rok 2020 částku 450.400 Kč

zlinsky-kraj-logo

 

Charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2019

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2019. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 
Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:

Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 2.407.050 Kč

Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.063.524 Kč

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.008.820 Kč

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.409.990 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.165.490 Kč

Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 2.583.630 Kč

Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 4.089.754 Kč

Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.612.831 Kč

Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.797.967 Kč

Odborné sociální poradenství Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 712.270 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.788.840 Kč

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.212.299 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 3.626.829 Kč

Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.366.400 Kč

zlinsky-kraj-logo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2019. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 980.568 Kč

Ambulantní odlehčovací služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.365.309 Kč

Domácí odlehčovací služba Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1.365.309 Kč

zlinsky-kraj-logo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlínský kraj poskytl Charitě Uherský Brod finanční podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019. Celková výše podpory činí Kč 1.110.600 Kč.

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov byl podpořen částkou 127.500 Kč.

Charitní dům Vlčnov byl podpořen částkou 159.400 Kč.

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice byl podpořen částkou 180.700 Kč.

Denní stacionář Domovinka byl podpořen částkou 104.800 Kč.

Pečovatelská služba Strání byla podpořena částkou 538.200 Kč

Za výše uvedenou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.zlinsky-kraj-logo…………………………………………………………………………………………….
Sociální služba Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod je v roce 2019 poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje.    

Charita Uherský Brod rovněž děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování Dobrovolnického centra Stopa. Zlínský kraj podpořil tento projekt v roce 2019 neinvestiční dotací ve výši 80 000 Kč.

zlinsky-kraj-logo

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2019:

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 677.800 Kč.

Noclehárna Uherský Brod byla finančně podpořena městem Uherský Brod ve výši 97.800 Kč.

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 183.100 Kč.

Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 102.400 Kč.

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod ve výši 29.600 Kč.

Odborné sociální poradenství bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 91.500 Kč.

Centrum potravinové a materiální pomoci bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši  41.500 Kč.

Centrum seniorů Uherský Brod bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 5.000 Kč.

Dobrovolnické centrum Stopa bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod ve výši 45.000 Kč.

mesto UB_logo………………………………………………………………………………………………….

 

Poděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu charitního projektu. Projekt na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek v roce 2019 nadace podpořila částkou 50.000 Kč.

VDV - nadace Olgy Havlove_original logo………………………………………………………………………………………………….

Poděkování Ministerstvu zdravotnictví ČR

Charita Uherský Brod děkuje Ministerstvu zdravotnictví ČR za poskytnutí dotace.

Částka ve výši 99.617 Kč bude použita na pořízení vybavení pro paliativní péči Charity Uherský Brod. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.  

Ministerstvo-zdravotnictvi

PODĚKOVÁNÍ VÝBORU DOBRÉ VŮLE - NADACI OLGY HAVLOVÉ

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, za podporu projektu na pořízení polohovacích lůžek. Projekt na pořízení lůžek pro klienty Charity Uherský Brod bude podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, částkou ve výši 100 tisíc Kč. Za opakovanou podporu projektů Charity Uherský Brod ještě jednou děkujeme.

VDV - nadace Olgy Havlove_original logo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2020

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory v roce 2020. Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory na tyto služby:

Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2 106 930 Kč

Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 844 800 Kč

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2 633 660 Kč

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2 984 810 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3 693 720 Kč

Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 2 112 010 Kč

Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3 264 710 Kč

Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3 234 710 Kč

Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3 112 510 Kč

Odborné sociální poradenství Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 725 150 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1 755 650 Kč

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1 086 100 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3 260 640 Kč

Noclehárna Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 1 731 120 Kč

Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod: Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 částku 3 131 670 Kč.

zlinsky-kraj-logo

Poděkování městu Uherské Hradiště

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherské Hradiště za poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč. Tato dotace z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště je určena na podporu odborného poradenství/dluhovou poradnu jako příspěvek na osobní náklady. Projekt sociální/dluhová poradna je tímto spolufinancována městem Uherské Hradiště.

logo UH

 

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Charita Uherský Brod děkuje Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové za příspěvek.
Tento příspěvek bude použitý na nákup tří praček a sušiček pro naše klienty. Ještě jednou nadaci velmi děkujeme za vstřícnost a pochopení vůči potřebám našich klientů. 

VDV - nadace Olgy Havlove_original logo

PODĚKOVÁNÍ NADACI VDV – NADACE OLGY HAVLOVÉ

Charita Uherský Brod děkuje za příspěvek od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Tento příspěvek bude použit na náklady při rozvozu obědů pro seniory. Za příspěvek ještě jednou velmi děkujeme!!

VDV - nadace Olgy Havlove_original logo

Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu pro rok 2020

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory pro rok 2020. Zlínský kraj podpořil ze svého rozpočtu tyto služby:

Odlehčovací služba Strání – výše podpory: 1 187 568 Kč
Ambulantní odlehčovací služba Strání – výše podpory: 1 421 000 Kč
Domácí odlehčovací služba Uherský Brod – výše podpory: 1 419 000 Kč

zlinsky-kraj-logo

PODĚKOVÁNÍ NADACI AGROFERT

Charita Uherský Brod děkuje Nadaci Agrofert za příspěvek na automobil pro Domácí hospicovou péči Uherský Brod.
Tento příspěvek velmi pomůže pracovníkům Domácí hospicové péče. Domácí hospicovou péči zajišťuje Charita Uherský Brod na celém území ORP Uherský Brod a bez automobilu je tato forma pomoci nemyslitelná. Nadaci Agrofert ještě jednou velmi děkujeme.

Agrofert logo

Poděkování městu Uherský Brod za dotaci pro rok 2020

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za neinvestiční dotaci z rozpočtu města v celkové výši 85.000 Kč.

Projekt Centrum potravinové a materiální pomoci byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 42.000 Kč.
Projekt Centrum seniorů byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 8.000 Kč.
Projekt Dobrovolnictví byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 35.000 Kč.

mesto UB_logo


Poděkování městu Uherský Brod za dotaci z rozpočtu města pro rok 2020

Charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za neinvestiční dotaci z rozpočtu města v celkové výši 1.143.100 Kč.

Projekt Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 65.800 Kč.
Projekt Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 113.300 Kč.
Projekt Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 87.000 Kč.
Projekt Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 609.900 Kč.
Projekt Noclehárna byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 56.200 Kč.
Projekt Odborné sociální poradenství byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 70.800 Kč.
Projekt Terapeutická dílna sv. Justiny byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 140.000 Kč.

mesto UB_logo

Poděkování Zlínskému kraji za dotaci pro Dobrovolnické centrum STOPA

Charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování Dobrovolnického centra STOPA.  Zlínský kraj toto centrum podpořil pro rok 2020 částkou 80 tisíc Kč.  Vstřícnosti Zlínského kraje a jeho podpory si velmi vážíme.

zlinsky-kraj-logo

DALŠÍ ORGANIZACE A SPOLEČNOSTI, KTERÉ CHARITU UHERSKÝ BROD PODPORUJÍ:

KKFF_Logo_CMYK_300dpi