ŘEDITEL SLOVÁCKÝCH STROJÍREN: PODPORU CHARITY NEVYLUČUJEME
14. října 2022 Charita UB

ŘEDITEL SLOVÁCKÝCH STROJÍREN: PODPORU CHARITY NEVYLUČUJEME

Ředitel Charity Uherský Brod, pan Libor Mikel, se v pátek 14. října sešel s generálním ředitelem Slováckých strojíren Uherský Brod, panem Jiřím Rosenfeldem. 

„Účelem schůzky bylo seznámit pana ředitele s činností a novinkami naší Charity a požádat ho o podporu naší domácí hospicové péče, pro kterou sháníme antidekubitní matrace a oxygenátory,“ vysvětlil ředitel Charity.
Generální ředitel Slováckých strojíren pana Mikela ubezpečil, že formu podpory zváží a v brzké době sdělí zástupcům brodské Charity výsledek.
Slovácké strojírny podporují činnost Charity Uherský Brod opakovaně a řadu let. Za tuto podporu a vstřícnost velmi děkujeme.

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising