PŘI DNI CHARITY BYLO POŽEHNÁNO I NOVÉ ELEKTROKOLO
25. září 2020 Charita UB

PŘI DNI CHARITY BYLO POŽEHNÁNO I NOVÉ ELEKTROKOLO

Tradiční oslava Dne Charity se uskutečnila ve čtvrtek 24. září v Charitním domě Horní Němčí. Slavnost se koná každoročně při příležitosti svátku a připomínky významu sv. Vincence z Paula, patrona Charity.

Letos na oslavě chyběl, z důvodu opatření proti koronavirové nákaze, kulturní program, ale i tak mělo setkání pracovníků Charity příjemnou a srdečnou atmosféru. Po společném setkání a posezení, následovala mše svatá v kostele. Ještě před ní ale P. Petr Hofírek požehnal novým charitním autům, které organizace pořídila za poslední rok od minulého Dne Charity. Došlo i na žehnání nového elektrokola, díky kterému mohou pracovnice pečovatelské služby Horní Němčí operativněji zajišťovat svou službu v domácnostech klientů.
(Další fotografie ze Dne Charity najdete na facebooku Charity Uherský Brod.)

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising

ZAHAJOVACÍ PROJEV MARKÉTY HURTOVÉ, VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HORNÍ NĚMČÍ, K ÚČASTNÍKŮM OSLAVY DNE CHARITY

 Vážení kolegové, přátelé, milí hosté,

ráda bych Vás přivítala v naší Pečovatelské službě u příležitosti Dne Charity. Scházíme se zde opět po roce v tyto sváteční dny, abychom si připomněli nejen odkaz sv. Vincence z Paula patrona charitního díla ale také blížící se svátek patrona naší služby sv. Václava. Život Vincence z Pauly byl plný protikladů. Spojoval práci mezi bohatými a urozenými s péčí o vyděděnce společnosti, nemocné, bídou strádající, galejníky a opuštěné děti. Jeho charisma, jeho vroucí láska k Bohu, hluboké porozumění pro jiné a horlivost, s níž se snažil zmírňovat lidské utrpení, mu získávali stoupence všude možně, v církvi, ve vyšších vrstvách, v chudinských čtvrtích i ve vězeních. V pouhých devatenácti letech byl vysvěcen na kněze. Svatý Václav byl český kníže a světec, který je hlavním patronem českého národa a symbolem české státnosti. Doba Václavovy vlády je již od počátku charakteristická jeho podporou křesťanské církve. Stalo se tak dobrým zvykem, že se v tyto sváteční dny setkáváme, společně trávíme odpoledne, abychom si vyměnili zkušenosti, nápady a modlitbou při mši svaté nečerpali síly do dalších prací naplněných dnů. Přijměte prosím pozvání na mši svatou, která bude sloužena otcem Petrem Hofírkem za Charitu, klienty a její pracovníky v 18.00 hodin v našem místním kostele sv. Petra a Pavla. Při této příležitosti otec Petr Hofírek požehná naše nová charitní auta a elektrokola, které jste z vašich služeb přivezli. Na závěr bych chtěla poděkovat vedení Charity a všem kolegům za součinnost při naplňování charitního díla.