Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje


Adresa: Tř. Tomáše Bati 204, Zlín volunteer-hands-COA

Otevírací doba: každé úterý a čtvrtek 9:00 – 14:00

Vedoucí služby:
Mobil:
E-mail:
Mgr. Jana Haluzová
+420 724 651 281
58AkO65dbsBFRYUSbaoB522938Es-Z29g

regionální dobrovolnické centrum (1)


Zástupkyně vedoucí
E-mail:
Ing. Ivana Vaculíková
4onxRWl7Ynys1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ

 


O projektu ->                                                                                                                                    

Od 1.5. 2020 zahájila v 10 krajích ČR svou činnost Regionální dobrovolnická centra, od 15.6. 2020 se přidává i Zlínský kraj a naše Regionální dobrovolnické centrum provozované Charitou Uherský Brod. RDC jsou informačními a kontaktními centry pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Naším úkolem tak je zprostředkování nabídky a poptávky, propojování možností, rozšíření povědomí o dobrovolnictví, školení dobrovolníků a koordinátorů apod.

Více informací o projektu zde: https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Tento projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Logo OPZ barevnélogo MV