Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje

volunteer-hands-COA


Adresa:
Otevírací doba:
Tř. Tomáše Bati 204, Zlín
každé úterý a čtvrtek 9:00 – 14:00

Vedoucí služby:
Mobil:
E-mail:
Mgr. Jana Haluzová
+420 724 651 281
58AkO65dbsBFRYUSbaoB522938Es-Z29g

O projektu ->                                                                                                                                    

Od 1.5. 2020 zahájila v 10 krajích ČR svou činnost Regionální dobrovolnická centra, od 15.6. 2020 se přidává i Zlínský kraj a naše Regionální dobrovolnické centrum provozované Charitou Uherský Brod. RDC jsou informačními a kontaktními centry pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Naším úkolem tak je zprostředkování nabídky a poptávky, propojování možností, rozšíření povědomí o dobrovolnictví, školení dobrovolníků a koordinátorů apod.

Více informací o projektu zde: https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Tento projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Logo OPZ barevnélogo MV


Kontakty na ostatní Regionální dobrovolnická centra:

Hlavní město Praha – provozovatel Letokruh, z. ú.
https://letokruh.eu/dobrovolnicka-centra/regionalni-dobrovolnicke-centrum-hl-m-prahy/

Středočeský kraj – provozovatel Letokruh, z. ú.
https://letokruh.eu/dobrovolnicka-centra/regionalni-dobrovolnicke-centrum-hl-m-prahy/

Jihočeský kraj – provozovatel KreBul, o. p. s.
https://www.krebul.cz/projektyeu/142/Aktualne

Liberecký kraj – provozovatel ADRA, o. p. s.
http://lk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz

Moravskoslezský kraj – provozovatel ADRA, o. p. s
http://msk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz

Karlovarský kraj – provozovatel INSTAND, Institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, z. ú.
http://www.instand.cz

Pardubický kraj – provozovatel Koalice nevládek Pardubicka, z. s.
http://www.dobrokraj.cz.

Ústecký kraj – provozovatel Dobrovolnické centrum, z. s.
https://www.dobrovolnictvi-usteckykraj.cz/

Jihomoravský kraj – provozovatel Plán B, z. s.
https://dc67.cz/