Český statistický úřad bude provádět pravidelná šetření dobrovolnické činnosti v ČR

Český statistický úřad bude provádět pravidelná šetření dobrovolnické činnosti v ČR

Od roku 2023 bude Český statistický úřad provádět pravidelná šetření dobrovolnické činnosti v České republice! Díky výsledkům pak bude moc Rada vlády pro nestátní neziskové organizace lépe formulovat politiku týkající se dobrovolnictví. 

Využijí je i resorty podporující dobrovolnictví při tvorbě relevantních strategických materiálů a koncepcí a také nestátní neziskové organizace působící v oblasti dobrovolnictví. Více zde:  https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/pocinaje-rokem-2023-bude-cesky-statisticky-urad-provadet-pravidelna-setreni-dobrovolnicke-cinnosti-v-ceske-republice--187773/