Budování psychické odolnosti nejen pro dobrovolníky

Budování psychické odolnosti nejen pro dobrovolníky

Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyvinul (za odborného přispění psychologických pracovišť Ministerstva vnitra, Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a pacientské organizace Nevypusť duši) web Opatruj.se https://www.opatruj.se/. Ten se zaměřuje na budování psychické odolnosti a podporu duševního zdraví nejen v době pandemie.

V dosavadní aktivitě komunikovali hlavně k cílovým skupinám (zdravotníci, pracující v sociálních službách, pedagogové, děti a dobrovolníci). Aktuálně se snaží rozvinout komunikaci směrem k široké veřejnosti. Hlavním cílem je efektivnější předání myšlenky péče o duševní zdraví občanům, kteří se méně pohybují v online prostředí. Můžete se přidat prohlédnutím stránek a jejich sdílením a předáváním dál :-) Tipy na péči o své já zde mohou čerpat i dobrovolníci, na které je za poslední rok také kladen velký nárok, často se ocitají v situacích, ve kterých nikdy nebyli, a rozhodně to nejsou vždy jen lehké chvíle... Milí dobrovolníci, web opatruj.se je zde pro vás a my, vaši koordinátoři a organizace, také!