ZÁŘÍ V TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ SV. JUSTINY
3. října 2022 Charita UB

ZÁŘÍ V TERAPEUTICKÉ DÍLNĚ SV. JUSTINY

V úvodu září jsme se zúčastnili v Uherském Brodě akce s názvem „Město lidem“, kterou pořádalo Město Uherský Brod. Jednalo se o výstavu poskytovatelů sociálních služeb našeho regionu, která proběhla v prostorách Domu kultury ve čtvrtek 8. září. 

Svou rozsáhlou činnost také představovala Charita Uherský Brod. I terapeutická dílna byla aktivní a prezentovala svoje výrobky v prodejním stánku. V rámci akce se také klienti zapojili do doprovodného programu a strávili tak čas při hrách, poznávacích kvízech, prohlédli si i prezentace jednotlivých poskytovatelů.
Na středu 21. září odpoledne byla naplánovaná schůzka s rodiči klientů terapeutické dílny. Klienti připravili pro rodiče v průběhu dne pohoštění a snažili se také o přípravu prostoru ke schůzce. Pozvání přijal i pan ředitel charity pan Ing. Libor Mikel, který se rodičům představil. Probrali jsme společně aktuální situaci v dílně, vysvětlili jsme si některé plánované změny. Diskutovali jsme také o pracovním uplatnění klientů a možnostech pobytu v chráněném bydlení.
Ve stejný den se také konala další akce v Domě kultury, a to „Čaj o páté pro seniory“. Akci pořádalo město a Sociální služby Uherský Brod. I této společenské akce se účastnila terapeutická dílna a prezentovala svoje výrobky v prodejním stánku. Kromě pracovníků zde aktivně pomáhali při prodeji i klienti terapeutické dílny.

Bc. Radmila Uhrová - sociální pracovnice a zástupkyně vedoucí Terapeutické dílny sv. Justiny

Schůzka 1  Schůzka 2