21. září 2022 Charita UB

VOLNÉ MÍSTO PRO KLIENTKU V HORNÍM NĚMČÍ

Charitní dům sv. Václava, pečovatelská služba Horní Němčí nabízí jedno volné místo pro ženu na dvojlůžkovém pokoji. Podrobnější informace o Pečovatelské službě Horní Němčí jsou uvedeny na webových stránkách Charity Uherský Brod www.uhbrod.charita.cz.

Zájemci se mohou obrátit na vedoucí Pečovatelské služby Horní Němčí a sociální pracovnici.
Vedoucí: Markéta Hurtová, - tel: 724 651 260
e-mail: marketa.hurtova@uhbrod.charita.czSociální pracovnice: Martina Branná, DiS. – tel.: 605 832 667,
 e-mail: martina.branna@uhbrod.charita.cz

Martina Branná, DiS.