21. září 2022 Charita UB

VOLNÉ MÍSTO PRO KLIENTA V CHARITNÍM DOMĚ SLAVKOV

Charitní dům sv. Petra a Pavla nabízí jedno volné místo pro ženu na dvojlůžkovém pokoji. Podrobnější informace o Charitním domě sv. Petra a Pavla jsou uvedeny na webových stránkách Charity Uherský Brod www.uhbrod.charita.cz.

Zájemci se mohou obrátit na sociální pracovnici:
Martina Branná, DiS. – tel.: 605 832 667
e-mail: martina.branna@uhbrod.charita.cz

Martina Branná, DiS.