TŘÍKRÁLOVÝ ZPĚV UŽ ZNÍ ULICEMI UHERSKOBRODSKA
7. ledna 2022 Charita UB

TŘÍKRÁLOVÝ ZPĚV UŽ ZNÍ ULICEMI UHERSKOBRODSKA

Požehnání, připomenutí významu, ale i rady bezpečného koledování, aby se nesetkali s nemocnými COVID-19, dostali v pátek 7. ledna koledníci, kteří se sešli k slavnostnímu zahájení Tříkrálové sbírky v uherskobrodském farním kostele. 

Koleda na Uherskobrodsku je letos, oproti minulému ročníku opět „kontaktní“, ovšem s podmínkou dodržení epidemických opatření. Potrvá do 14. ledna. V některých obcích Uherskobrodska organizátoři nachystali také statické pokladničky v kostelech, prodejnách, na úřadech a podobně. Loni koledníkům v regionu dárci vložili do pokladniček celkem 956 841 korun. „Letošní výtěžek sbírky v regionu Uherský Brod bude určený především na podporu služeb, které se věnují seniorům a zdravotně postiženým,“ upřesnil ředitel Charity Uherský Brod Petr Houšť.
Oslovení koledníci se na koledování těšili. „Oproti předešlým dnům se v den zahájení sbírky ochladilo, to nás ale nijak neodrazuje. Jsme teple oblečení a zahřejeme se zpěvem i procházkou,“ sdělil třináctiletý koledník Jirka, který, jak dodal, už má za sebou tři ročníky stejné akce. (Další fotografie a video ze zahájení Tříkrálové sbírky v Uherském Brodě najdete na facebooku Charity Uherský Brod)

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising

2 1