TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ZAČNE NA UHERSKOBRODSKU V PÁTEK 6. LEDNA
5. ledna 2023 Charita UB

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ZAČNE NA UHERSKOBRODSKU V PÁTEK 6. LEDNA

Tradiční Tříkrálová sbírka začíná v Uherském Brodě a v dalších obcích regionu v pátek 6.1. Slavnostní zahájení se uskuteční téhož dne ve farním kostele na Masarykově náměstí v Uherském Brodě, ve 14.45 hodin. 

Zůstává možnost přispět do sbírky online, poslat DMS. Do 15.1. bude také v kostele v Uherském Brodě na Masarykově náměstí k dispozici jedna zapečetěná pokladnička.

Tříkrálovou sbírku je možné podpořit i dalšími způsoby, například DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 90, 190) na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, 60 Kč, 90 nebo 190 Kč), případně příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, variabilní symbol Charity Uherský Brod je 777970082. VÍCE JAK DAROVAT ZDE

Letos je největší část výtěžku sbírky na Uherskobrodsku určena na splácení úvěru Víceúčelového komunitního centra, které se nachází na Masarykově náměstí v Uherském Brodě a slouží službám Charity i široké veřejnosti. Další část výtěžku bude použita na přímou pomoc lidem v nouzi a provoz charitního Centra potravinové a materiální pomoci svaté Zdislavy.

Více informací zde: https://www.idobryden.cz/zpravy/tri-kralove-se-rozjeli-do-ulic-prekonaji-rekord-57094.html

TKS_23_program do BZ_page-0001