REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM UŽ JE V PROVOZU
15. září 2020 Charita UB

REGIONÁLNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM UŽ JE V PROVOZU

Ve čtvrtek 10. září se v našem Regionálním dobrovolnickém centru Zlínského kraje konalo slavnostní zahájení činnosti, kterého se zúčastnilo 26 zástupců neziskových organizací, Krajského úřadu Zlín a dalších důležitých aktérů na poli dobrovolnictví v našem kraji. 

Byli mezi nimi např. krajská radní Michaela Blahová, starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník, ředitel Diakonie Vsetín a předseda Asociace nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji Dan Žárský, zástupce Adry Zlín atd. Po přivítání a představení činnosti RDC bylo centrum otevřeno až do 16 hodin všem zájemcům o dobrovolnickou činnost. S několika organizacemi jsme se dohodli na navázání spolupráce, ať už v oblasti proškolování dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků, šíření povědomí o dobrovolnictví a o konkrétních možnostech dobrovolnické pomoci, sdílení nabídek a poptávek atd. RDC zahájilo svou činnost v červnu tohoto roku a připojilo se tak k dalším 10 centrům v ČR, která fungují díky projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jde o informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Naším posláním je zprostředkovávat nabídku a poptávku, propojovat, podporovat, rozvíjet, hledat nové cesty k uplatnění dobrovolnické činnosti. Mezi aktivity RDC patří např. vytvořit webovou stránku a databázi dobrovolnických příležitostí, podpora a propagace dobrovolnictví v kraji, pořádání dnů otevřených dveří RDC, uspořádání Dnů dobrovolnictví v kraji (předběžně plánujeme na podzim 2021), bezplatné vzdělávání dobrovolníků a koordinátorů, poradenství v oblasti dobrovolnictví, spolupráce s orgány samosprávy v oblasti tvorby koncepcí a strategií rozvoje dobrovolnictví v kraji a také pravidelná otevírací doba RDC. Ve zlínském kraji toto centrum provozuje Charita Uherský Brod a své působiště má v budově Zlínského klubu (Tř. Tomáše Bati 204, Zlín), kde nás můžete navštívit vždy v úterky a čtvrtky od 9:00 do 14:00.
Máte-li zájem stát se dobrovolníkem a nevíte, kam se obrátit, jsme tu pro Vás. Máte-li zájem o zapojení dobrovolníků do chodu Vaší organizace či o jiné jejich zapojení, jsme tady také pro Vás. Jste-li dobrovolnická organizace, věříme, že najdeme ten správný průnik nabídky a poptávky. Věříme, že za 2 roky trvání projektu pomůžeme rozvoji dobrovolnictví v našem kraji a budeme pomocí pro všechny, které dobrovolnictví zajímá. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

vedoucí RDC Mgr. Jana Haluzová,
jana.haluzova@uhbrod.charita.cz, tel: 724 651 281.

úvod

20200910_111948

20200910_112117

20200910_152019