Prošli jsme naší první kontrolou!
14. září 2020 Charita UB

Prošli jsme naší první kontrolou!

V pondělí 7.9. "na nás přišla kontrola"!

Přijely za námi dámy z Ministerstva vnitra ČR, aby zkontrolovaly dosavadní průběh plnění projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, ve Zlínském kraji. A víte co? Prošli jsme  Ono když poskytovatel dotace je milý a nápomocný, v případě potřeby poradí či nasměruje, tak to jde hned líp. Děkujeme! Děláme, co je v našich silách a to ne kvůli kontrolám, ale kvůli tomu, že nám na dobrovolnictví záleží...

Mgr. Jana Haluzová

sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolnictví
Tel.: 724 651 281 E-mail: 58AkO65dbsBFRYUSbaoB522938Es-Z29g