Prošli jsme další kontrolou
25. března 2021 Charita UB

Prošli jsme další kontrolou

Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje prošlo další kontrolou Ministerstva vnitra ČR, která je prováděna vždy nejméně jednou za 6 měsíců trvání projektu.

Vzhledem k situaci spojené s mnoha omezeními a opatřeními proběhla tato kontrola online formou a měla podobu podporujícího rozhovoru a poradenství, která místa bychom měli posílit či kde se nám naopak dobře daří. Kontrolním procesem jsme tak prošli bez výhrad a nutných náprav, za což jsme velmi rádi!

Mgr. Jana Haluzová

sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolnictví
Tel.: 724 651 281 E-mail: 58AkO65dbsBFRYUSbaoB522938Es-Z29g