PŘIHLASTE SVÉ DĚTI NA CHARITNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR!
25. června 2020 Charita UB

PŘIHLASTE SVÉ DĚTI NA CHARITNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR!

Tábory jsou realizovány díky projektu "Výzva MAS Východní Slovácko - Prorodinná opatření" a jsou určeny pro děti, jejichž zákonní zástupci mají doložitelnou vazbu na trh práce (potvrzení ze zaměstnání, OSVČ, Úřad práce).

Bližší informace u vedoucí tábora! (viz příložený plakátek)
V ceně tábora je zahrnuta strava (2x svačina, oběd, pitný režim), program, vstupné i cestovné.