POTRAVINOVÁ SBÍRKA V BRODĚ: VSTŘÍCNOST A SNAHA POMOCI
30. září 2022 Charita UB

POTRAVINOVÁ SBÍRKA V BRODĚ: VSTŘÍCNOST A SNAHA POMOCI

V pátek 30. září, před začátkem Růžencové pouti v Uherském Brodě, uspořádala Charita Uherský Brod sbírku potravin a hygienického zboží v prodejně Jednota (AXA) v Uherském Brodě. S organizací sbírky ochotně pomohla paní Kristýna Smutná z brodské Charity, a dva další dobrovolníci.

Zákazníci prodejny darovali celkem zhruba 80 kilogramů potravin a hygienických potřeb. Všem dárcům i dobrovolníkům u sbírky za jejich vstřícnost a pochopení velmi děkujeme!! Veškeré zboží z těchto sbírek s názvem „Ne každý má hody“ (jak název napovídá, tyto sbírky pořádá brodská Charita před hodami či poutěmi v některých obcích regionu) je uloženo do charitního Centra potravinové a materiální pomoci a následně rozdáno potřebným. Žadatel o tuto formu pomoci však nejdříve musí se svým požadavkem navštívit sociální odbor Města Uherský Brod. Pracovníci odboru skutečnou situaci žadatele posoudí a následně mu vystaví žádost o potravinovou a materiální pomoc.

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising

sbirka UB_I