POKYNY PRO NÁVŠTĚVY DOMOVŮ PRO SENIORY A ODLEHČOVACÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V POBYTOVÉ FORMĚ
22. prosince 2020 Charita UB

POKYNY PRO NÁVŠTĚVY DOMOVŮ PRO SENIORY A ODLEHČOVACÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V POBYTOVÉ FORMĚ

Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 umožňuje návštěvy třetím osobám v případě, že se podrobí testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a osobám, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19. Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

 • Každé zařízení si může stanovit návštěvní dny a hodiny či rezervační systém pro vaše návštěvy. Domovy pro seniory ve Vlčnově, Slavkově a Nivnici návštěvy umožňují v ÚTERÝ, ČTVRTEK od 9:00 – 11:00; 13:00 – 15:00 a 17:00 – 18:00 hodin. V SOBOTU, NEDĚLI vždy od 9:00 – 11:00; 13:00 – 15:00 hodin. Je nutné se na návštěvu v zařízení objednat = rezervovat si čas.
 • Pobytová Odlehčovací služba ve Strání zůstává z důvodů covid izolace prozatím uzavřena.
 • Návštěvník musí mít před návštěvou provedený test na koronavirus – je nutné si přinést vlastní výsledek antigenního testu nebo PCR testu na přítomnost antigenu a doložit o tom doklad. Test nesmí být starší 48 hod.
 • Návštěvy klientů domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb mohou pro testování POC antigenní test využít odběrová místa:
 • INFORMACE K ANTIGENNÍMU TESTOVÁNÍ

Od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 probíhá dobrovolné antigenní testování obyvatel 

Antigenní testování ve Zlínském kraji provádí tato odběrová místa:
Krajská nemocnice T. Bati 
– https://www.kntb.cz/odberove-misto
Kroměřížská nemocnice - https://reservatic.com/public_services/kromerizska-nemocnice-a-s-odbery-covid-19?place_id=2368
Vsetínská nemocnice - https://reservatic.com/cs/public_services/vsetinska-nemocnice-a-s-odbery-covid 
Uherskohradišťská nemocnice – https://ambulance.nemuh.cz/pacient/login?0
Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí - https://www.agellab.cz//
Městská poliklinika Otrokovice – objednání pouze přes telefon: 739 408 931
IFCOR Uherské Hradiště - https://www.ifcor.cz/obj/lis/vybermetodu.asp
Vaše laboratoře s.r.o. Zlín – objednání pouze přes telefon: 739 408 931

O výsledku testu bude vydáno potvrzení. V případě pozitivního výsledku je osoba povinná kontaktovat svého praktického lékaře o dalším návazném postupu.

 • Pokud návštěvník v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad, nemusí se testovat.
 • Test nepotřebuje ani v případě, že jde navštívit člověka se zdravotním postižením či omezenou svéprávností nebo člověka v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • V zařízení návštěvník podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění COVID – 19.
 • Na návštěvy nosí návštěva respirátor (FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu). Bez respirátoru nemůže být vpuštěna.
 • Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.
 • Návštěvník dodržuje pokyny personálu.
 • Dodržuje také hygienická opatření - dezinfekce rukou a rozestupy, návleky na boty, možné je použít také rukavice.
 • Charita Uherský Brod nebude provádět návštěvám testy z důvodů:

  - Testy pro návštěvy nemá.

  - Nemá k dispozici pro tyto úkony zdravotní personál.

  - Ministerstvo práce a sociálních věcí v doporučeném postupu č. 17/2020 uvádí, že testovat návštěvy není povinností poskytovatele.


OZNÁMENÍ

ZMĚNA KRIZOVÉHO OPATŘENÍ – USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY s účinností od 22.12.2020

Vláda zrušila usnesení vlády z 14.12.2020 č. 1325 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb, a nařizuje s účinností od 22.12.2020 všem poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím soc. služby DOMOV PRO SENIORY, DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, aby v případě vycházky uživatelů mimo areál těchto zařízení byly splněny tyto podmínky:

 1. Vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
 2. Klient používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Vážení rodinní příslušníci.

Touto cestou vám sdělujeme, že v DOMOVECH PRO SENIORY, které provozuje CHARITA UHERSKÝ BROD umožňujeme vycházky klientů za splnění výše uvedených podmínek 1 – 2 s upřesněním:

 • Povinnost návštěvy DOMOVŮ PRO SENIORY přinést negativní test stále platí.
 • Dle vládního nařízení musí klient používat při pohybu mimo zařízení respirátor alespoň FFP2 nebo KN95.
 • Na základě doporučení povedeme evidenci klientů, kteří odcházejí ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenáme do dokumentace, rovněž tak budeme zaznamenávat pravidelné kontroly zdravotního stavu.
 • V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení musí být klient a jeho rodina prokazatelně a včas seznámena o následných opatřeních spojených s návratem do zařízení. Klient bezprostředně po návratu z pobytu mimo zařízení bude ubytován v oddělných prostorách (izolace). Je-li ubytován v jednolůžkovém pokoji, je tento považován za oddělný prostor. Pokoje jsou zřetelně označeny, klient informován, personál je poučen.
  Je-li klient ubytován na dvoulůžkovém pokoji, může být vycházka umožněna jen v případě, že bude jeho spolubydlící souhlasit s tím, že přestože on sám na vycházce nebyl, bude muset být taktéž v izolaci.
 • Pakliže je výsledek POC antigenního testu pozitivní, ale testovaná osoba nemá příznaky onemocnění COVID-19, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu. V případě, že klient vykazuje příznaky onemocnění, může být POC antigenní test proveden dříve, a klient je v případě pozitivního výsledku testu dále izolován.
 • Pokud byl klient v době do 90 dnů pozitivně testován na COVID – 19, pak po vycházce není v oddělených prostorách.

Výše uvedené je platné po dobu nouzového stavu, nebo není-li v mimořádných opatřeních uvedeno jinak.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  ze dne 21. prosince 2020

 Zpracovali:                  Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA. - ředitel Charity Uherský Brod a pracovnice KRIZOVÉHO TÝMU