PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ASTRATEX ZA SPONZORSKÝ DAR
17. února 2021 Charita UB

PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ASTRATEX ZA SPONZORSKÝ DAR

Děkujeme společnosti Astratex za sponzorský dar v podobě lůžkovin, přehozů a podobného zboží. Toto zboží je určeno pro domovy pro seniory Charity Uherský Brod. 

Firma Astratex pomohla tímto způsobem naší Charitě opakovaně a jejím pracovníkům tedy patří srdečné poděkování za vstřícnost a pochopení.
(Další snímky najdete na facebooku Charity Uherský Brod.)

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising