PODĚKOVÁNÍ CHARITY UHERSKÝ BROD OBCI VLČNOV
4. srpna 2022 Charita UB

PODĚKOVÁNÍ CHARITY UHERSKÝ BROD OBCI VLČNOV

Charita Uherský Brod děkuje obci Vlčnov za poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce, ve výši 112.300 Kč. 

Tyto prostředky jsou určeny na zajištění provozu v Charitním domě Vlčnov. Za vstřícnost a podporu obci Vlčnov ještě jednou velmi děkujeme.