Poděkování charitní Pečovatelské službě Uherský Brod
12. dubna 2021 Charita UB

Poděkování charitní Pečovatelské službě Uherský Brod

Dobrý den, pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poukázat na výbornou práci, kterou vykonávají Vaši pracovníci sociální péče Charita Uherský Brod pod vedením pí. Olgy Slabiňákové.

Po dobu více než tří let pečovali o mou nemocnou maminku Marii Šašinkovou v Záhorovicích. Nad rámec práce, kterou prováděli velmi dobře a profesionálně vnášeli do domova mých rodičů i pohodovou náladu. Svojí přítomností a lidským přístupem obohacovali jejich všední dny. V případě potřeby byli sami ochotni řešit vzniklé a nenadálé situace a v neposlední řadě věnovali velkou pozornost zdravotnímu stavu mojí maminky. Svým působením příznivě přispěli ke zlepšení kvality života mých rodičů, za což jim mnohokrát děkuji za celou naši rodinu.

S pozdravem
Dobromila Koběrská
Nezdenice