NOVÉHO ŘEDITELE UVEDLI DO FUNKCE ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE
2. května 2022 Charita UB

NOVÉHO ŘEDITELE UVEDLI DO FUNKCE ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE

Od počátku května je novým ředitelem Charity Uherský Brod Libor Mikel. Nahradil tak ve funkci dosavadního ředitele Petra Houště, který v brodské Charitě pracoval 15 let.

V pondělí 2. května předali zástupci zřizovatele Liboru Miklovi jmenovací dekret. Stalo se tak v prostorách charitního Víceúčelového komunitního centra v Uherském Brodě za účasti pracovníků brodské Charity.
Zřizovatele zastupoval ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt a P. Bohumír Vitásek – prezident Arcidiecézní Charity Olomouc.
„Pan ředitel Petr Houšť se zasloužil o výrazný rozvoj a rozšíření služeb brodské Charity. Často jsem ho na poradách vedení Charit dával kolegům za vzor za jeho usilovnost a nasazení. Novému řediteli, panu Miklovi, přeji hodně sil a úspěchů v organizaci, jejíž vedení tímto dnem přebírá,“ podotkl Václav Keprt.
Libor Mikel pracoval, do svého jmenování do ředitelské funkce, v brodské Charitě 8 let jako hlavní ekonom. Při pondělním uvedením do funkce vyzdvihl práci svého předchůdce a připomněl, že si cení práce v organizaci, jejíž služby i pracovníky dobře zná. „Pro každého jsou dveře mé kanceláře vždy otevřené. Budu usilovat o dobré vztahy v organizaci, úspěšnou činnost brodské Charity a především o efektivní pomoc všem potřebným,“ přislíbil Libor Mikel. (Další fotografie z jmenování ředitele najdete na Facebooku Charity Uherský Brod)

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising