Nejvyšší čas podat žádost o dotace na dobrovolnickou činnost
21. září 2020 Charita UB

Nejvyšší čas podat žádost o dotace na dobrovolnickou činnost

Možnost podat žádost o dotace na dobrovolnickou činnost už jen do konce září!

Pro všechna dobrovolnická centra a akreditované dobrovolnické programy bylo vyhlášeno dotační řízení MVČR v programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit prezentace nové metodiky dotačního řízení, přinášíme důležité informace.

Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné organizace, které mají v době podání žádostí o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě, s účinností po celý rok 2021. Dále též bezúhonné organizace, které v době podání žádostí o dotaci alespoň podaly žádost o akreditaci (nejpozději v den 30. září 2020) podle § 6 zákona o dobrovolnické službě s účinností po celý rok 2021 s tím, že dotaci mohou obdržet pouze v případě, že pravomocně platnou akreditaci získají nejpozději 31. října 2020.

Termín pro podání žádosti je stanoven do 30. září 2020.

Nová metodika se dotýká i hodnocení velikosti poskytnuté finanční podpory. Více informací najdete na https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty

Mgr. Jana Haluzová

sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolnictví
Tel.: 724 651 281 E-mail: 58AkO65dbsBFRYUSbaoB522938Es-Z29g