Mše svatá v Denním stacionáři Domovinka
16. září 2021 Charita UB

Mše svatá v Denním stacionáři Domovinka

Ve středu 15.9. jsme se spolu s klienty a knězem otcem Jindřichem Peřinou sešli k modlitbě mše svaté. V modlitbách jsme mysleli na činnost celé naší Charity Uherský Brod. A mysleli jsme také na papeže Františka, který zrovna té době pobýval nedaleko – ve Slovenském Šaštíně.

Děkujeme místním kněžím za to, že námi věrně přichází. U klientů jsou taková setkání přijímána s věčností.
„Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála a má tvrz. Pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.“ (ukázka textu modlitby; Žalm 31, Bible)

František Bílek, vedoucí DS Domovinka