Letní promítání v Azylovém domě
13. srpna 2021 Charita UB

Letní promítání v Azylovém domě

Pracovníci Azylového domu pro matky s dětmi v tísni UHerský Brod a zaměstnanci z různých zařízení Charity Uherský Brod se sešli večer 12. srpna v areálu Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě, kde se promítala nová česká komedie s názvem MATKY.

Promítání letního kina v azylovém domě začalo před několika lety a rádi bychom udrželi tuto tradici i do budoucna. Podle letošní účasti vidíme, že zájem o letní promítání roste.
Děkujeme za hezký večer zástupcům spolku SMEDOMA ze Strání, kteří promítání zajistili a všem ostatním, kdo se na vydařeném večeru podíleli. Zvláštní poděkování patří zástupcům charitní kuchyně, kteří připravili občerstvení.

Renata Slavíková, pracovnice v sociálních službách
Radka Roubalíková, vedoucí AD