KLIENTI TERAPEUTICKÉ DÍLNY BESEDOVALI S NOVÝM ŘEDITELEM
13. května 2022 Charita UB

KLIENTI TERAPEUTICKÉ DÍLNY BESEDOVALI S NOVÝM ŘEDITELEM

V pátek 13. května se v prostorách Terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod uskutečnilo setkání klientů s novým ředitelem uherskobrodské Charity, panem Liborem Miklem. 

Klienti se chtěli s novým ředitelem přivítat, ale také s ním probrat svá přání a podněty pro zlepšení fungování dílny. Na setkání se klienti velice těšili, pro pana ředitele si připravili dárek v podobě vlastního výrobku. Diskuze také proběhla s pracovnicemi dílny, kdy se pan ředitel zajímal o jejich názory na poskytování služby. Setkání probíhalo v příjemné atmosféře. Děkujeme a těšíme se na další.

Mgr. Jana Boráková - vedoucí a sociální pracovnice
Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod

Setkání2  Setkání3