KLIENTI CHARITNÍHO DOMU SLAVKOV DOSTALI NOVÁ LŮŽKA
22. února 2021 Charita UB

KLIENTI CHARITNÍHO DOMU SLAVKOV DOSTALI NOVÁ LŮŽKA

Na leden 2021 byla v Charitním domě Slavkov naplánovaná „VELKÁ“ AKCE  – Výměna 7 lůžek a 9 matrací našim klientům. Vše bylo skvěle naplánováno, za přítomnosti většiny pracovnic charitního domu, 4 mužských pomocníků z Charity Uherského Brodu a vedoucí pečovatelské služby Uh. Brod.

Výměna probíhala rychle, v klidu a dobré náladě.
Sestavení lůžka na příslušném pokoji, zapojení hydrauliky, výměna, desinfekce a povlečení matrace. Nakonec uložení klienta do nového lůžka.Radost a velká spokojenost klientů byla odměnou pro všechny, kteří se na výměně podíleli.
Velké díky patří sponzorům za tento dar, většina našich klientů v lůžku stráví zbytek svého života, proto je pro ně pohodlí a funkčnost lůžka nesmírně důležitá.
Díky patří rovněž panu starostovi  Liborovi  Švardalovi  a pracovníkům Obecního úřadu Slavkov za odvoz již nefunkčních lůžek a matrací na sběrný dvůr.
(Více fotografií najdete na facebooku Charity Uherský Brod.)

Jaroslava Guričová,
vedoucí CHD sv. Petra a Pavla Slavkov