JANA HALUZOVÁ Z BRODSKÉ CHARITY OBDRŽELA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ
10. června 2022 Charita UB

JANA HALUZOVÁ Z BRODSKÉ CHARITY OBDRŽELA PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Dobrovolnictví je nezbytnou součástí činnosti Charity Uherský Brod. Tato činnost organizace už ale dávno přesáhla hranice Uherskobrodska. Dobrovolnictví je navíc v těchto dnech mimořádně skloňované slovo. Zejména kvůli uprchlické krizi z Ukrajiny, kdy dobrovolníci výrazně pomáhají při pomoci těmto lidem, ale i dalším potřebným. Činnost dobrovolníků je ale mnohem obšírnější. Své o tom ví vedoucí Dobrovolnického centra STOPA Charity Uherský Brod a vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje, paní Jana Haluzová, která před několika dny obdržela ve Zlíně ocenění za svou práci – Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2021.

Paní Haluzová, jak dlouho působíte v dobrovolnictví a jak dlouho jako vedoucí dobrovolníků?

Jako koordinátorka dobrovolnictví v naší Charitě působím již téměř 10 let.

Co Vám tato činnost, zkušenost a práce dala?

Opravdu hodně. Nejdřív to byla taková zkouška, zda to vůbec půjde, zda se lidé budou chtít zapojit. Postupem času naše Dobrovolnické centrum rostlo a zapojovalo se do dalších aktivit. Doučování, povídání, předčítání, procházky, tábory, akce pro děti, sbírky, pomoc po povodních či jiných mimořádných událostech, krásné přátelské vztahy, silné lidské příběhy, široké spektrum lidí, kterým dobrovolníci pomáhali a pomáhají. S posledními mimořádnými událostmi, které zaskočily naprosto všechny, se ukázal potenciál dobrovolnictví. Covidová i válečná krize byly (a jsou) obrovsky náročné. Stále se učíme, přizpůsobujeme, hledáme cesty, oslovujeme dobrovolníky s žádostí o pomoc. A lidé stále zas a znova ukazují, jak jsou ochotní se zapojit, když je to potřeba. Takže mně má práce dává dnes a denně smysl a naději, že pořád je spousta lidí, kterým není svět lhostejný. Poslední dva roky jsem také vedla Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje, což byla obrovská zkušenost. Dařilo se nám propojovat dobrovolnické organizace i dobrovolníky z celého kraje, vytvořili jsme síť organizací pracujících s dobrovolníky, prezentovali naši činnost, uspořádali dvoudenní Dny dobrovolnictví, 8 dní otevřených dveří, vzdělávali jsme, vytvořili leták a celokrajskou webovou stránku www.dobrovolnictvizk.cz

Poznala jsem neuvěřitelné lidi ze světa dobrovolnictví, načerpala hromadu inspirace a získala milá kamarádství v této branži a myslím, že naše vazby po celé republice nám zůstanou a ještě z toho kdeco vzejde. Koordinovala jsem přes 60 dobrovolníků v dětském koutku v KACPU ve Zlíně, kde jsem zase poznala spoustu skvělých lidí. Jednala jsem s vedením kraje, se spoustou institucí a organizací, abychom dobrovolnictví v našem kraji posunuli o pár kroků vpřed. A myslím, že se to docela povedlo. Ráda bych v tom pokračovala i dál, pokud bude možnost a pokud to půjde skloubit s rodinou.

Kdy a kde jste přebírala aktuální ocenění?

Stala jsem se jednou z desíti oceněných Osobností neziskového sektoru Zlínského kraje. Toto ocenění jsem převzala 27. května v obřadní síni zlínské radnice.

Co, dle Všeho názoru, v aktuální době v dobrovolnictví nejvíce chybí?

Asi se nedá říct, co nejvíc chybí. Chybí pořád něco, ale já se spíš snažím pracovat s tím, co máme k dispozici. Samozřejmě, že mít větší balík peněz, mohli bychom mít více aktivit - více se věnovat vyhledávání nových dobrovolníků. A co třeba osobně vidím jako velmi důležité a nedostatečné, tak věnovat se práci s dětmi a mládeži na téma dobrovolnictví. Celkově osvětě a informování široké veřejnosti. Pořád je co vymýšlet a kudy se vydat, pokud jsou finance, čas a personální kapacity.

Kde a v jakých činnostech v našem regionu působí dobrovolníci nejčastěji a kde nejvíce chybí?  

To se zase nedá takto vyčíslit „kdo nejvíc“. Pokud se budeme bavit komplexně o dobrovolnické činnosti, pak nejvíce dobrovolníků určitě působí s dětmi ve volnočasových aktivitách, ať už jsou to skauti, různé sportovní kluby, apod. Co se týče dobrovolníků našeho Dobrovolnického centra, tak největší počet dobrovolníků se pravidelně (cca 1x týdně na 1 hodinu) zapojuje do doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které probíhá u nás v Uherském Brodě. Schází nám dobrovolníci v okolních vesnicích, kteří by docházeli za osamělými seniory. Dlouho už hledáme dobrovolníky do našich domovů pro seniory (Vlčnov, Nivnice, Slavkov) a domů s pečovatelskou službou (Strání, Korytná, Dolní Němčí, Horní Němčí).


Jaké jsou Vaše plány do budoucna v oblasti dobrovolnictví?

Ráda bych našla schůdnou cestu jak udržet Regionální dobrovolnické centrum funkční. Tam jsme si řekli s kolegy z ostatních center nějaké body a činnosti, které jsou potřeba, tak bych ráda nezahodila ty dva roky prošlapávání nové cesty a chci udělat maximum pro to, dát tomu šanci a šít to více na míru potřebám našeho kraje. Zároveň se chci věnovat našim stávajícím dobrovolníkům v Dobrovolnickém centru STOPA a péči o ně, hledání možností jak přiblížit dobrovolnictví dětem a mládeži, široké veřejnosti a institucím. Velmi mne láká oblast mezigeneračního a komunitního dobrovolnictví a propojení se školstvím. Mám těch plánů hodně, tak uvidíme, co se podaří.

(Na snímku – gratulace vedení Charity Uherský Brod Janě Haluzové k ocenění.)

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus – pracovník pro PR a fundraising, Charita Uherský Brod

IMG_20220608_090411  IMG_20220608_090418