Hana Ančincová: vznik dobrovolnického centra je krokem dopředu
11. prosince 2020 Charita UB

Hana Ančincová: vznik dobrovolnického centra je krokem dopředu

Dne otevřených dveří Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje ve Zlíně, které se konalo ve čtvrtek 10. prosince, se účastnila také statutární zástupkyně hejtmana, Bc. Hana Ančincová. Slovo „dobrovolník“ pro ni, jak ukázal rozhovor, není cizím pojmem. 

Paní Ančincová, jak vnímáte vznik Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje, a v čem spatřujete jeho hlavní potenciál?

Vznik dobrovolnického centra vnímáme jako pozitivní krok ve smyslu kooperace různých sociálních skupin a koordinace jejich prací a služeb k vzájemné podpoře a pomoci. Potenciálem je právě shromažďování a utváření týmů a pracovních skupin, které mohou být prospěšné společnosti nejen v krizových dobách, jako zažíváme v současné době, ale také v rámci pomoci a podpory napříč sociálními vrstvami.

Jak vnímáte situaci s dobrovolnictvím v našem kraji - máte nějaké plány či návrhy, co by v této v této oblasti bylo dobré prioritně vykonat či změnit?

Náš kraj je, co se týče dobrovolnictví, na velmi dobré úrovni. Jako Moravané máme v povaze vzájemně se o sebe starat a pomáhat si. Určitě bych zmínila skauty a jejich počin krizového centra, který právě v době koronavirové krize dobrovolníky sjednocoval. Určitě stojí za zmínku práce Charit i sociálních služeb, ale i dobrovolníků napříč institucemi, společnostmi, školami a v neposlední řadě domácnostmi. Prioritně je důležité sjednotit a monitorovat tyto dobrovolnické týmy, zmapovat jejich potřeby a působnost. Myslím si, že toto pomůže adekvátně rozprostřít pomoc napříč krajem a podpořit tyto skupiny v jejich práci.

Máte nějakou osobní zkušenost s dobrovolnictvím?

Ano, sama jsem dobrovolníkem a to nejen v rámci své politické partaje. V první vlně jsem sedla za šicí stroj a svými rouškami jsem zásobovala široké okolí, sázím stromy, a ve volném čase ráda pořádám osvěty o problematice zero waste (životní styl Život bez odpadu – pozn. red.) a ekologického způsobu života.

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus