FARÁŘ PAVLICA: NEZAPOMÍNEJME NA LIDI BEZ DOMOVA
13. října 2021 Charita UB

FARÁŘ PAVLICA: NEZAPOMÍNEJME NA LIDI BEZ DOMOVA

Soucit a pomoc lidem bez střechy nad hlavou – to bylo téma, které mimo jiné připomněl ve svém kázání farář Mgr. Svatopluk Pavlica při mši za lidi bez domova. Mše se konala v úterý 12. října ve farním kostele v Uherském Brodě. 

Mezi účastníky byli lidé bez domova, pracovníci brodské Charity a Nízkoprahového denního centra sv. Vincence a Noclehárny (obě tato zařízení pro lidi bez domova provozuje brodská Charita) a další lidé z široké veřejnosti.
Po mši pozvali pracovníci Charity Uherský Brod všechny přítomné k menšímu občerstvení, které bylo připraveno přímo u kostela. „O mši, která se koná tradičně každý rok, byl letos velký zájem, a to mě velice překvapilo a potěšilo. A při pohoštění panovala srdečná, bezprostřední nálada,“ pochvalovala si akci vedoucí Nízkoprahového denního centra sv. Vincence Bohumila Jančová, která dodala, že toto denní centrum využívá denně zhruba 15 klientů a Noclehárnu přibližně 10 osob.  (Více fotografií najdete na facebooku Charity Uherský Brod).

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising

DSC05615  mse za bezdomovce1210_2021