Evropský sbor solidarity
24. února 2021 Charita UB

Evropský sbor solidarity

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Zároveň nabízí příležitost získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

ESS umožňuje mladým lidem (18-30) získat cenné zkušenosti v zemích Evropy i mimo ni prostřednictvím dobrovolnického výjezdu, v rámci pracovní stáže či díky pracovní příležitosti v zahraničí.

Dobrovolnické projekty
Projekty dobrovolnictví cílí na mladé lidi, kteří mají zájem aktivně se podílet na dění ve světě, prostřednictvím lokálních aktivit a zároveň získat cenné zkušenosti.

Informace naleznete zde: https://www.dzs.cz/program/evropsky-sbor-solidarity/

A také novinky zde: https://www.sojdrova.cz/.../narizeni-o-evropskem-sboru...

Mgr. Jana Haluzová

sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolnictví
Tel.: 724 651 281 E-mail: 58AkO65dbsBFRYUSbaoB522938Es-Z29g