Dotace na podporu akreditovaného dobrovolnictví
5. ledna 2021 Charita UB

Dotace na podporu akreditovaného dobrovolnictví

Zlínský kraj vyhlásil dotační program na podporu akreditovaného dobrovolnictví v našem kraji!

Cílem Programu je podpora projektů realizujících dobrovolnickou službu na území Zlínského kraje s akreditací Ministerstva vnitra ČR. Důvodem poskytnutí dotace je přispět realizátorům na vzrůstající náklady na realizaci jejich projektů a podpořit vznik dalších projektů, které získávají dobrovolníky, jejichž bezplatná práce v oblasti sociální, zdravotní péče, vzdělání, mládeže, ekologie a ochrany přírody, pomáhá doplňovat kvalitu služeb a pracovní síly.

Žádost o poskytnutí dotace lze předložit od 25.01.2021 do 11.02.2021 do 12:00 hodin. V této lhůtě je nutné Žádost doručit na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář hejtmana, oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, Mgr. Pavlína Nováková, vedoucí oddělení, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky.

Více informací naleznete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/rp06-21-program-na-podporu-akreditovaneho-dobrovolnictvi-aktuality-16671.html

Mgr. Jana Haluzová

sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolnictví
Tel.: 724 651 281 E-mail: 58AkO65dbsBFRYUSbaoB522938Es-Z29g