Dobrovolnictví v době pandemie
28. ledna 2021 Charita UB

Dobrovolnictví v době pandemie

V reakci na mimořádnou situaci spojenou s bojem proti pandemii nemoci covid-19, kdy vyvstala zvýšená potřeba zapojení občanské společnosti do pomoci druhým, zpracovalo Ministerstvo vnitra materiál Dobrovolnictví v době pandemie. 

V něm odpovídá na nové otázky a situace, před kterými stály nejen dobrovolnické organizace, ale i ti, kteří dosud s dobrovolníky nikdy nepracovali.

Najdeme v něm:

Vymezení pojmů dobrovolník a dobrovolnictví,
Písemné potvrzení stanovisek odpovědných resortů a institucí (MV, MZ, MPSV a SÚIP) důležitých z pohledu výkonu dobrovolnictví v době pandemie,
Shrnutí možností dotační podpory zapojení dobrovolníků do zvládání pandemie,
Vyjádření podpory a ocenění dobrovolníkům za pomoc, kterou poskytují, a výzva odpovědným resortům hledat cesty (právní, finanční), jak zapojení dobrovolníků ještě více podpořit.

Více zde: https://www.vlada.cz/.../dobrovolnictvi-v-dobe-pandemie.../

Mgr. Jana Haluzová

sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolnictví
Tel.: 724 651 281 E-mail: 58AkO65dbsBFRYUSbaoB522938Es-Z29g