Den otevřených dveří v Regionálním dobrovolnickém centru
11. prosince 2020 Charita UB

Den otevřených dveří v Regionálním dobrovolnickém centru

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 jsme v Regionálním dobrovolnickém centru Zlínského kraje (dále jen RDC) uspořádali Den otevřených dveří, kdy nás mohli navštívit zástupci z řad neziskových organizací, příspěvkových organizací, obcí i zájemců o dobrovolnictví. 

Naše pozvání přijala i paní náměstkyně Hana Ančincová, která zmínila, jak je pro ni téma dobrovolnictví důležité nejen v pracovním, ale i osobním životě. Paní náměstkyně také uvedla, že existenci RDC vidí jako smysluplnou a doufá, že zůstane zachováno i po skončení projektu („Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724). S paní náměstkyní se sejdeme a činnost RDC i celkovou situaci v dobrovolnické sféře budeme dále diskutovat. Dalším tématem přítomných byla Databáze pomoci, která funguje již déle než měsíc a pomáhá sociálním službám v krizové situaci. Do budoucna bude Databáze evidovat pouze dobrovolnické pozice, ale již nyní víme, že v případě krizové situace to může být nástroj k pomoci těm, kteří to budou potřebovat. Touto akcí jsme byli k dispozici pro přiblížení činnosti RDC, k diskuzi o důležitosti dobrovolnictví a jeho uchopení v pomáhajících profesích. Návštěvníci také mohli zhlédnout výstavu fotografií z působení dobrovolníků v našem kraji.
Děkujeme všem za návštěvu a budeme se těšit na další příležitosti k setkání s vámi.

Jana Haluzová, vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje

Další informace zde: https://www.kr-zlinsky.cz/regionalni-dobrovolnicke-centrum-zlinskeho-kraje-usporadalo-den-otevrenych-dveri-aktuality-16661.html

dod2

dod4

5