Den otevřených dveří v Dobrovolnickém centru STOPA
10. června 2021 Charita UB

Den otevřených dveří v Dobrovolnickém centru STOPA

V úterý 8. června jsme slavnostně zahájili provoz v nových prostorách Dobrovolnického centra STOPA a zároveň také představili naše centrum jako tzv. „DOBROPOINT“ Regionálního dobrovolnického centra pro Zlínský kraj. 

Jak říkal pan starosta Ferdinand Kubáník: „to je po našem „dobro pojď?“. Znamená to, že od června je provozní doba RDC úterý 9:00-14:00 kancelář Zlín (Tř. Tomáše Bati 204, Zlín) a čtvrtek 9:00-14:00 kancelář Uherský Brod (Pod Valy 664, Uherský Brod). Během této doby nás mohou navštívit všichni, kteří se o téma dobrovolnictví zajímají, chtějí se stát dobrovolníkem, chtějí zapojit svou firmu v této oblasti nebo naopak potřebují ve své organizaci dobrovolníky. Mottem našeho RDC je propojujeme – informujeme – rozvíjíme.
Dobrovolnické centrum STOPA v nových prostorách kromě provozní doby pro RDC zajišťuje také doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, setkávání dobrovolníků, jejich školení i ostatní administrativní agendu spojenou s vedením dobrovolnického centra. V letních měsících zde také proběhnou naše příměstské tábory a vzhledem k velikosti prostoru máme i další plány na dobrovolnické akce a moc se těšíme, až je budeme moci realizovat. Velmi děkujeme všem zúčastněným, kteří nás přišli podpořit a popřát nám hezké dobro-chvíle. Děkujeme Městu Uherský Brod za možnost využívat tyto prostory, za podporu nejen finanční, ale také tu morální, kdy při každém setkání vnímáme, že dobrovolnictví v našem městě má své místo a jméno a že vedení města ví, jakou oporu ve všech (nejen charitních) dobrovolnících má. Děkuji za účast i našim dobrovolníkům, kteří přišli nahlédnout do svého nového působiště a na ty, co to nestihli, se budu těšit na viděnou při jiné příležitosti. (Více fotografií najdete na facebooku Charity Uherský Brod)

Jana Haluzová, koordinátor dobrovolnictví Dobrovolnické centrum STOPA,
vedoucí Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje