Dárky pro děti z Ukrajiny
23. listopadu 2021 Charita UB

Dárky pro děti z Ukrajiny

Jako každý rok, tak i letos jsme se s klienty Charitního domu v Nivnici domluvili, že opět obdarujeme několik dětí z Ukrajiny a pošleme jim vánoční dárek.  

Abychom vydělali nějaké peníze, domluvili jsme se s Misijním klubkem Nivnice, že přispějeme svým dílem na Misijní koláč, který se každoročně pořádá na misijní neděli. Získali jsme částku 2000 Kč. Spolu s částkami, které poskytly kolegyně v práci, jsme si mohli dovolit obdarovat tři děti. Vybrali jsme si roční holčičku a chlapce, a osmiletého chlapce. Ze získaných peněz jsme nakoupili oblečení, stavebnici, boty a hygienické zboží. Také jsme chtěli podpořit klienty Terapeutické dílny, proto jsme tam dětem koupili krásné polštáře a šité hračky. Vše jsme dobře zabalili, popsali a odeslali na Charitu v Uherském Brodě.  
Po vánocích zase budeme hledat na fotografiích ty děti z Ukrajiny, kterým náš dárek udělal radost. 

Bc. Jarmila Kubáňová, DiS