CHARITA OCENILA NEJLEPŠÍ PRACOVNÍKY ROKU 2021
17. prosince 2021 Charita UB

CHARITA OCENILA NEJLEPŠÍ PRACOVNÍKY ROKU 2021

Nejlepší pracovníky roku, ale i počin roku či osobnost roku 2021 vyhlásila Charita Uherský Brod. V tradiční anketě nominovali své kolegy, a vítěze dalších kategorií, pracovníci organizace.  Výsledky letošní ankety vyhlásil ředitel brodské Charity Petr Houšť ve čtvrtek 16. prosince v rámci slavnostní porady vedení organizace. 

Účastníci si navíc mohli prohlédnout prostory nově otevřeného Víceúčelového komunitního centra v Uherském Brodě, ve kterém se porada konala, a bylo pro ně připraveno pohoštění.
Součástí slavnostního dne bylo také seznámení přítomných s udělením ocenění, které v těchto dnech obdržel ředitel brodské Charity a některé služby této organizace. Redakce časopisu „Péče o seniory“ ve spolupráci s Radou kvality ČR, udělilo řediteli Petru Houšťovi Cenu sympatie. Stejný vyhlašovatel pak udělil ocenění „Zdravotně zodpovědné zařízení“ v kategorii „Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ Azylovému domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod. V kategorii „Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory - terénní služby“ ocenil vyhlašovatel Pečovatelskou službu Strání, a v kategorii „Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením“ obdržela ocenění Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod.
Speciální cenu PER FIRMITATE, obdržel od pracovníků Charity ředitel Petr Houšť a to za houževnatost, a péči o Charitu i její pracovníky.  
Všem oceněným gratulujeme!!

Nejlepší pracovník - "PER OPTIME"
Martina Marečková, Miroslava Havlíková, Terezie Fojtíková, Vladimíra Suchánková, Štěpán Čech.

Významný přínos pro organizaci - "PER BONUS"
Martina Marečková, Terezie Fojtíková, Vladimíra Suchánková, Jana Haluzová, František Bílek.

Počin roku - "BENE FACERE"
Den Charity v Horním Němčí, Drakiáda, Letní promítání v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni.

Osobnost roku - "DONATE"
Svatopluk Pavlica, Trnavská arcidiecézna charita – ředitel Miroslav Dzurech 

(Více fotografií ze slavnostní porady najdete na facebooku Charity Uherský Brod.)

Oleg Kapinus – pracovník pro PR a fundraising

b3

b4

b7

b5