BRODSKÁ CHARITA ZÍSKALA JAKO JEDINÁ NEZISKOVKA V ČR ZNAČKU „CZECH MADE“
8. března 2021 Charita UB

BRODSKÁ CHARITA ZÍSKALA JAKO JEDINÁ NEZISKOVKA V ČR ZNAČKU „CZECH MADE“

Uherskobrodské Charitě byla v těchto dnech udělena prestižní značka kvality, Czech Made. „Získali jsme toto ocenění jako první nezisková organizace v ČR a současně jako první poskytovatel sociálních služeb v ČR. Celý proces hodnocení byl velmi náročný a měl několik etap, až po návštěvu hodnotitelů v naší Charitě a v některých službách. Musím říci, že hodnotitelé byly velmi nároční, museli jsme předložit obrovské množství dokladů, podkladů, dokumentů, směrnic, hodnocení Charity ze strany klientů, hodnocení Charity ze strany zaměstnanců, všechno jsme museli doložit a obhájit,“ poznamenal ředitel Charity Uherský Brod, Petr Houšť. 

Ředitel brodské Charity dodal, že pevně věří, že jeho organizaci tato značka kvality pomůže při dalším budování pozitivního povědomí o Charitě a práci jejích pracovníků. „Doufám také, že nám značka kvality CZECH MADE pomůže i při získávání nových donátorů, což zejména v současné době, ale i směrem do budoucna, může být dost zásadní. Ale nejen při získávání nových, ale důležité je si udržet přízeň stávajících podporovatelů, včetně různých nadací a nadačních fondů. Přál bych si, aby i široká veřejnost dokázala docenit tento úspěch a byla nám nakloněna při našich různých kampaní, sbírkách a benefičních akcích. A v neposlední řadě to může posílit sebevědomí našich pracovníků, kteří by zase mohli být ještě o něco více pyšnější na to, že pracují v Charitě,“ řekl Petr Houšť.
Udělení značky předcházely podrobná hodnocení všech služeb Charity ze strany zástupců značky. „Pracovníci Charity, se kterými jsme jednali během celého procesu hodnocení, projevili excelentní pečlivost, nadprůměrně dobré zpracování dokumentů a výbornou komunikaci. Sebehodnocení bylo velmi obsáhlé a detailní. K sebehodnotící zprávě jsme obdrželi celou řadu organizačních dokumentů dokazujících vysokou úroveň managementu kvality. Hodnocení zákaznické spokojenosti a výsledky z místního šetření dosvědčily informace sdělené v sebehodnotící zprávě, jelikož výsledky se pohybovaly kolem 99%. Výsledky jsou excelentní a značka CZECH MADE může být Charitě Uherský Brod zcela oprávněně udělena,“ píše se v hodnotící zprávě České společnosti pro jakost.

 CO JE ZNAČKA CZECH MADE?

Značka CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice, vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Poskytuje spotřebiteli jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek nebo službu.

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising